Науково-практичний коментар до ст. 194 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 194 Цивільного кодексу України

Стаття 194. Поняття цінного паперу
 
1. Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов\’язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.
2. До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються.
 
Коментар:
 
Частиною 1 коментованої статті надається визначення цінного паперу та встановлюються його ознаки. Визначення цінного паперу також надається спеціальним Законом \”Про цінні папери та фондовий ринок\”, відповідно до якого цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов\’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам (ст. 3). Також майже подібне визначення цінного паперу надається ст. 163 Господарського кодексу України.
Виходячи з наведених визначень, можна навести такі ознаки цінних паперів:
• цінним папером є документ, такий документ має бути встановленої форми. При цьому поняття \”документ\” в даному випадку застосовується в широкому розумінні як передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві (ст. 27 Закону України \”Про інформацію\”). Отже документом буде і цінний папір, випущений у бездокументарній (електронній) формі.
• документ має містити відповідні реквізити. Ця ознака конкретизується у ст. 196 ЦК як необхідна вимога до цінного паперу.
• документ має посвідчувати грошове або інше майнове право, яке визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником; ця ознака цінних паперів проявляється в тому, що цінні папери набувають певної цінності саме завдяки правам, що закріплені документом. Цінний папір сам по собі не має цінності (не рахуючи, звичайно, матеріалу, з якого він зроблений, якщо мова йде про його \”документарну\” форму) і стає цінним лише завдяки тому праву, виразом якого він є, як вже зазначалося.
• документ передбачає виконання зобов\’язань згідно з умовами його випуску (видачі); Загальні вимоги до виконання зобов\’язань за цінним папером визначені у статті 198 ЦК.
• документ передбачає можливість передачі прав, що випливають з нього, іншим особам. Тобто цінним папером може вважитися виключно оборотоздатний об\’єкт.
Відповідно до положень ч. 2 коментованої статті, особа, яка отримує цінний папір у власність, набуває всіх прав, які ним посвідчуються (як прав на цінний папір, так і прав із цінного паперу).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code