Науково-практичний коментар до ст. 196 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 196 Цивільного кодексу України

Стаття 196. Вимоги до цінного паперу
 
1. Обов\’язкові реквізити цінних паперів, вимоги щодо форми цінного паперу та інші необхідні вимоги встановлюються законом.
2. Документ, який не містить обов\’язкових реквізитів цінних паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не є цінним папером.
 
Коментар:
 
У частині 1 коментованої статті законодавець чітко розрізняє: а) реквізити цінних паперів; б) вимоги щодо форми цінного паперу; в) інші необхідні вимоги. При чому, вказані вимоги повинні бути встановлені тільки в нормативно-правових актах, які мають юридичну силу закону.
На сьогодні чинним законодавством України визначені реквізити для цілого ряду цінних паперів:
– акція повинна містити такі реквізити: вид цінного паперу, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, номер і дата випуску, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і номінальна вартість акції, ім\’я власника, кількість акцій, що випускаються (ч. 4 ст. 6 Закону України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”);
– облігація повинна мати такі реквізити: назва виду цінного паперу, найменування та місцезнаходження емітента, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, номінальна вартість облігації, загальна сума випуску, строк погашення, розмір та строки виплати відсотків (для відсоткової облігації), дата прийняття рішення про розміщення облігацій, серія та номер сертифіката облігації, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента (ч. 8 ст. 7 Закону України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”).
– ощадні сертифікати повинні мати такі реквізити: вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження банку, що випустив сертифікат, серія і номер сертифіката, дата випуску, сума депозиту, процентна ставка, строк отримання вкладу, підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою банку (ч. 3 ст. 13 Закону України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”).
– казначейські зобов\’язання України повинні мати такі реквізити: вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено погашення, дата і місце видачі казначейського зобов\’язання України, серія та номер сертифіката казначейського зобов\’язання України, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента. У сертифікаті іменного казначейського зобов\’язання України також зазначається ім\’я власника (ст. 11 Закону України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”)
Обов\’язкові реквізити переказного векселя містяться у ст. 1 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, затвердженого Женевською конвенцією від 07.06.30 р. (В Україні Конвенція набула чинності 06.01.2000 р.). Особливості реквізитів заставної містяться у ст. 21 Закону України \”Про іпотеку\” тощо.
Вимоги щодо форми цінного паперу визначаються Законом України \”Про Національну депозитарну систему та особливостями електронного обігу цінних паперів в Україні\”, згідно статті 1 якого \”документарною\” формою цінного паперу є сертифікат цінного паперу, що містить реквізити відповідного виду цінних паперів, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами, а \”бездокументарною\” формою цінного паперу є здійснений зберігачем обліковий запис.
Якщо документ, не містить обов\’язкових реквізитів цінних паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, він не може вважатися цінним папером.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code