Науково-практичний коментар до ст. 197 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 197 Цивільного кодексу України

Стаття 197. Передання прав за цінним папером
 
1. Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:
1) пред\’явникові цінного паперу (цінний папір на пред\’явника);
2) особі, названій у цінному папері (іменний цінний папір);
3) особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).
2. Законом може бути виключена можливість розміщення цінних паперів визначеного виду як іменних, або як ордерних, або як паперів на пред\’явника.
3. Для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред\’явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі.
4. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії). Особа, яка передає право за цінним папером (індосант), відповідає лише за недійсність відповідної вимоги і не відповідає за її невиконання.
5. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення на цьому папері передавального напису (індосаменту). Індосант відповідає за існування та здійснення цього права.
За передавальним написом (індосаментом), вчиненим на цінному папері, до особи, якій або у розпорядження якої передаються права за цінним папером (індосата), переходять усі права, посвідчені цінним папером. Індосамент може бути бланковим (без зазначення особи, якій має бути здійснене виконання) або ордерним (із зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене виконання). Індосамент може бути обмежений тільки дорученням здійснювати права, посвідчені цінним папером, без передання цих прав індосату. У цьому разі індосат виступає як представник.
 
Коментар:
 
Частина 1 коментованої статті встановлює три групи цінних паперів на підставі того, кому належать права за таким цінним папером та особливостей оформлення їх передачі (обігу). Цінні папери за даним критерієм можна поділити на:
– Цінні папери на пред\’явника (наприклад, ощадна книжка на пред\’явника). В таких цінних паперах права належать особі, яка пред\’явила папір. Передача таких цінних паперів здійснюється шляхом їх простого вручення, може засвідчуватися відповідними актами приймання-передачі, але не вимагає якихось надписів на самому цінному папері.
– Іменні цінні папери (наприклад, складське свідоцтво, іменний чек). Права, посвідчені такими цінними паперами належать особі, названій у цінному папері. Отже тільки та особа, ім\’я якої зазначене в цінному папері, може реалізувати права, які надаються таким цінним папером. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії) – ст. ст. 513, 516 ЦК). Попередній власник цінного паперу несе перед новим власником тільки відповідальність за недійсність відповідної вимоги (наприклад, внаслідок якихось вад у формі цінного паперу), але не несе відповідальності за поведінку особи, яка розмістила (видала) цінний папір. Якщо особа, зобов\’язана за борговим цінним папером, не виконує взятих на себе зобов\’язань, відповідальність перед держателем такого цінного паперу буде нести саме ця особа.
– Ордерні цінні папери (наприклад, коносамент) означають, що права, які посвідчуються таким цінним папером, належать особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code