Науково-практичний коментар до ст. 198 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 198 Цивільного кодексу України

Стаття 198. Виконання за цінним папером
 
1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що індосували його, відповідають перед її законним володільцем солідарно. У разі задоволення вимоги законного володільця ордерного цінного паперу про виконання посвідченого цим папером зобов\’язання однією або кількома особами з числа тих, хто зобов\’язався за цінним папером, вони набувають право зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які зобов\’язалися за цінним папером.
2. Відмова від виконання зобов\’язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов\’язання або на його недійсність не допускається.
Володілець незаконно виготовленого або підробленого цінного паперу має право пред\’явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов\’язання, посвідченого цим папером, та про відшкодування збитків.
 
Коментар:
 
Коментовану статтю слід розглядати виключно у сукупності з попередніми статтями Глави 14 ЦК. Тільки у цьому випадку стає чітко видно, що ця стаття стосується іменних або ордерних цінних паперів, які передаються шляхом індосаменту і, які співпадають з поняттям сертифікату цінного паперу (тобто володіння сертифікатом цінного паперу співпадає з володінням цінним папером). Особа, яка видала цінний папір, і всі особи, які вчинили на цінному папері (сертифікаті цінного паперу чи алонжі) передавальний напис (індосамент), несуть перед законним володільцем такого цінного паперу солідарну відповідальність. Такий володілець цінного паперу вправі вимагати виконання зобов\’язання за цим цінним папером від особи, яка видала цей цінний папір або яка його індосувала, або від всіх зобов\’язаних осіб. Особливості виконання солідарного обов\’язку боржників зазначені у ст. 543 ЦК.
Особа, яка зобов\’язалася за цінним папером, у випадку задоволення вимог її володільця про виконання зобов\’язання за ордерним цінним папером, набуває права зворотної вимоги (регресу) до решти осіб, які є зобов\’язаними за цінним папером. Особливості реалізації цього права зазначені у ст. 544 ЦК.
Якщо цінним папером посвідчується якесь зобов\’язання, воно має бути виконано боржником в будь-якому випадку. Відмова від виконання зобов\’язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов\’язання або на його недійсність не допускається.
У випадку виявлення завідомо неправдивої інформації (підлогу) або фальшивості (підробки) цінного паперу його володілець вправі пред\’явити до особи, яка передала йому цей цінний папір (незалежно від його добросовісності), вимогу не тільки про належне виконання зобов\’язання за цінним папером, але й відшкодування завданих збитків. У свою чергу ця особа має право пред\’явити аналогічні вимоги до тієї особи, від якої вона отримала підроблений цінний папір.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code