Науково-практичний коментар до ст. 233 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 233 Цивільного кодексу України

Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини
 
1. Правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.
2. При визнанні такого правочину недійсним застосовуються наслідки, встановлені статтею 216 цього Кодексу. Сторона, яка скористалася тяжкою обставиною, зобов\’язана відшкодувати другій стороні збитки і моральну шкоду, що завдані їй у зв\’язку з вчиненням цього правочину.
 
Коментар:
 
1. ЦК коментованою статтею передбачає можливість визнання недійсними правочинів (договорів), вчинених особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах. Такі правочини, які в цивілістичній науці одержали назву кабальних, мають ваду волі, оскільки їх формування здійснюється за таких обставин, за яких практично виключається нормальне формування волі, що змушує особу вчинити правочин на невигідних для себе умовах.
Під тяжкими обставинами кабального договору необхідно розуміти не будь-яке несприятливе матеріальне, фінансове, соціальне чи інше становище, а його крайні форми, наприклад, важка хвороба особи чи її близьких, смерть її годувальника, крайня нужденність сім\’ї, загроза втратити заставлене житло, загроза банкрутства та інші обставини, для усунення чи пом\’якшення яких необхідне термінове укладення правочину. Підставами визнання правочину, укладеного на вкрай невигідних умовах, може слугувати, наприклад, надзвичайно низька винагорода, порівняно з ціною відчуженої речі, виконаної роботи, наданої послуги. Однак для кваліфікації правочину за ст. 233 необхідна обов\’язкова наявність зазначених двох умов.
Кабальний правочин особа вчиняє добровільно (тут немає насильства), більше того, вона сама може бути ініціатором такого правочину, вона також усвідомлює, що вчиняє правочин на вкрай невигідних для себе умовах (тут нема помилки або обману), але вимушена це зробити під впливом тяжкої обставини.
На відміну від ЦК УРСР, який передбачав, що потерпілим суб\’єктом кабального правочину міг бути лише громадянин, а з позовом про визнання правочину недійсним могли звернутись тільки потерпілий громадянин, державна чи громадська організація, ЦК не містить обмежень як щодо суб\’єктного складу таких правочинів, так і кола осіб, які можуть звертатися з вимогою про визнання правочину недійсним на підставі коментованої статті.
2. Правочин, визначений ст. 233, належить до оспорюваних правочинів (див. коментар до ст. 215), тобто може бути визнаний недійсним лише за позовом потерпілої сторони або іншої заінтересованої особи. Коментована стаття робить відсилку до ст. 216 для визначення наслідків визнання такого правочину недійсним у вигляді двосторонньої чи односторонньої реституції.
Закон покладає на контрагента, який скористався тяжкою обставиною, обов\’язок відшкодувати другій стороні збитки й моральну шкоду, що завдані їй у зв\’язку із вчиненням такого правочину. Для того, щоб вважати особу такою, що скористалася тяжкою обставиною свого контрагента, достатньо встановити, що вона знала цю обставину та невигідність для другої сторони умов правочину. Якщо ж цього не буде встановлено, то у разі визнання кабального правочину недійсним мають застосовуватися загальні правові наслідки, передбачені ст. 216.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code