Науково-практичний коментар до ст. 255 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 255 Цивільного кодексу України

Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку
1. Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.
2. Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв\’язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.
 
Коментар:
 
1. Коментована стаття встановлює певні застереження щодо вчинення певних дій в останній день строку. Так, якщо певні дії мають бути вчинені в установі, то їх вчинення має бути підпорядковане внутрішньому розпорядку, який діє у вказаній установі. Викладене вище стосується перш за все банківських установ. Певною мірою це може стосуватись і державних нотаріальних контор, які ведуть спадкові справи, а також органів судової влади.
Наприклад, прийом кореспонденції у господарському суді м. Києва, зокрема позовних заяв, скарг та інш. від представників осіб, які мають право на звернення до господарського суду, здійснюється у робочі дні до 13 години 00 хвилин, що має бути враховано при поданні документів до згаданого суду.
Разом з тим, у ч. 2 коментованої статті законодавцем визначено альтернативний спосіб звернення із письмовими заявами та повідомленнями, які вважаються такими, що здані своєчасно, у випадку їх подання до установи зв\’язку в останній день строку, тобто до 24 годин останнього дня строку. З огляду на викладене, юристу-практику доцільно знати адреси установ зв\’язку, які приймають поштову кореспонденцію цілодобово.
Правило щодо подання до установ зв\’язку письмових заяв та повідомлень є універсальним і застосовується щодо всіх учасників цивільних відносин.
До викладеного необхідно додати, що нормами Глави 18 цього Кодексу не регулюються питання електронного листування між учасниками цивільних відносин, які можуть бути визначені відповідною домовленістю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code