Науково-практичний коментар до ст. 261 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 261 Цивільного кодексу України

Стаття 261. Початок перебігу позовної давності
1. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
2. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення насильства.
3. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання.
4. У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття.
5. За зобов\’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.
За зобов\’язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред\’явити вимогу про виконання зобов\’язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.
6. За регресними зобов\’язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання основного зобов\’язання.
7. Винятки з правил, встановлених частинами першою та другою цієї статті, можуть бути встановлені законом.
 
Коментар:
 
1. Частина перша коментованої статті встановлює загальні критерії визначення початку перебігу строку позовної давності, який обчислюється від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права. У певних випадках, наприклад у випадку заподіяння шкоди невідомою особою, початок перебігу строку позовної давності визначається з дати встановлення цієї особи, що забезпечує адекватний захист прав потерпілого.
2. Початок перебігу строку позовної давності для визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається з дати припинення насильства. З метою захисту прав потерпілого від насильства, законодавцем фактично надана відстрочка початку перебігу строку позовної давності для пред\’явлення позову про визнання недійсним такого правочину.
3. Для вимог про застосування наслідків нікчемного правочину, перебіг строку позовної давності починається від дня, коли почалося виконання такого правочину. Встановлюючи згаданий вище критерій початку перебігу строку позовної давності, законодавець мав на меті подовжити час на подання позову, з огляду на можливу віддаленість у часі наслідків такого правочину.
4. Встановлення законодавцем початку перебігу строку позовної давності для вимог щодо порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи з дати її повноліття, обумовлене виникненням у цієї особи повної цивільної дієздатності (ч. 1 ст. 34 цього Кодексу) саме з дати досягнення цією особою вісімнадцятирічного віку. В зв\’язку з досягненням особою повноліття, у такої особи виникає можливість об\’єктивної оцінки власних прав та інтересів, що обумовлює виникнення у такої особи суб\’єктивного право на захист, встановленого ст. 20 ЦК.
5. Для зобов\’язань з визначеним строком виконання, перебіг строку позовної давності починається зі спливом строку виконання відповідного зобов\’язання. Ця норма може мати істотне значення для забезпечення виконання певних видів договорів, зокрема договорів, виконання яких складається з декількох етапів. Вважаємо за доцільне при складанні проектів відповідних договорів виокремлювати у договорі певні зобов\’язання, строки їх виконання, вартість таких зобов\’язань та відповідальність за їх порушення, що дає можливість негайного реагування на затримку у виконанні цих зобов\’язань та забезпечує своєчасне виконання договору у цілому.
Стосовно зобов\’язань з невизначеним строком виконання, або зі строком виконання, який визначається моментом пред\’явлення вимоги, законодавець визначив, що строк позовної давності починається з дати, коли у кредитора виникає право пред\’явлення вимоги до боржника про виконання зобов\’язання (див. коментар до ст. 530 ЦК). Необхідно нагадати, що зобов\’язання з невизначеним строком виконання, має бути виконане у семиденний строк з дня пред\’явлення кредитором відповідної вимоги до боржника. З метою отримання належних доказів пред\’явлення такої вимоги, кредитору доцільно передати вимогу у письмовому вигляді боржникові під розписку з зазначенням дати отримання або надіслати вимогу у письмовому вигляді у поштовому відправленні, з описом вкладення та з повідомленням про вручення боржникові. Наявність таких документальних доказів забезпечить можливість доведення у суді наявності відповідних порушень з боку боржника.
6. Стосовно регресних зобов\’язань, тобто зобов\’язань по відшкодуванню грошових коштів або інших майнових цінностей, сплачених кредитором третій особі з вини боржника, то законодавцем визначено, що початок перебігу строку позовної давності за регресними вимогами починається з дня виконання основного зобов\’язання. Прикладом регресного зобов\’язання є право страховика на відшкодування страхових виплат за рахунок особи, з вини якої стався страховий випадок (ст. 993 Кодексу), яке виникає з дати виплати страхувальникові страхового відшкодування.
7. Винятки з зазначених вище правил визначення початку перебігу позовної давності можуть встановлюватись виключно законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code