Науково-практичний коментар до ст. 271 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 271 Цивільного кодексу України

Стаття 271. Зміст особистого немайнового права
 
1. Зміст особистого немайнового права становить можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя.
 
Коментар:
 
1. Коментована стаття визначає зміст особистого немайнового права. Зміст суб\’єктивного права складає сукупність його повноважень. При цьому, сукупність повноважень, які складають зміст будь-якого суб\’єктивного права, можуть бути розділені на: а) повноваження на власні дії, тобто можливість здійснювати носію даного права певні передбачені законом активні діяння, що спрямовані на реалізацію свого права; б) повноваження вимагати певних дій з боку інших осіб, тобто можливість задля реалізації свого права вимагати певної поведінки від інших осіб; в) повноваження вимагати захисту свого порушеного права, тобто можливість застосувати передбачені законом засоби впливу на особу, яка порушила, створила загрозу порушення, оспорює, не визнає чи заперечує відповідне право.
До повноважень, які складають зміст особистих немайнових прав, законодавець відносить можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя. Однак, як видно з наведеного, стосовно особистих немайнових прав законодавець не виділяє конкретних загальних активних повноважень. На нашу думку, такий підхід є цілком виправданим, оскільки з огляду на неоднорідність даної категорії прав неможливо сформулювати повноваження, які б носили універсальний характер для всіх без винятку особистих немайнових прав. І тому законодавець обмежився лише загальною вказівкою, більш детально конкретизуючи її щодо кожного конкретного права окремо. Хоча більш повним, на нашу думку, було б зазначення, що зміст особистих немайнових прав складає повноваження щодо володіння та користування відповідним особистим немайновим благом, а також інші повноваження, що прямо передбачені ЦК України чи іншим законом.
2. Слід також зауважити, що фізична особа не просто має повноваження визначати власну поведінку в сфері свого приватного життя, а вчиняти це вона може вільно та на власний розсуд. Така конкретизація означає, що при визначенні своєї поведінки фізична особа користується тільки доброю волею та власними інтересами. І тому, у випадку, коли поведінка зумовлюється іншими мотиваційними чинниками, наприклад, насильством, погрозою, обманом, або ж буде вчинятись не на власний розсуд фізичної особи, наприклад, під впливом наркотичного, алкогольного чи іншого сп\’яніння, то така поведінка може бути визнана неправомірною та такою, що не складає зміст особистого немайнового права.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code