Науково-практичний коментар до ст. 287 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 287 Цивільного кодексу України

Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров\’я
 
1. Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров\’я, має право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім\’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката.
2. Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров\’я, має право на допуск до неї священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.
 
Коментар:
 
Фізична особа, що перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров\’я, має загальні та спеціальні права. До загальних прав належать ті, якими володіють будь-які пацієнти (право на охорону здоров\’я, право на медичну допомогу, право на інформацію про стан свого здоров\’я, право на таємницю про стан здоров\’я). До спеціальних прав належать ті, що безпосередньо пов\’язані з особливим місцем перебування пацієнта: заклад охорони здоров\’я. Такі права закріплені в ст. 287 ЦК, зокрема, право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім\’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.
Право на допуск членів сім\’ї, опікуна і піклувальника до фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, покликане наблизити умови життя в новому місці до звичайних умов.
Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону й захист прав і законних інтересів громадян шляхом вчинення нотаріальних дій від імені держави. У пацієнта, що знаходиться на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров\’я, може виникнути потреба у посвідченні правочину (договору, заповіту, доручення, шлюбного контракту та ін.); у засвідченні справжності підпису на документах; у посвідченні факту перебування громадянина в певному місці та в інших нотаріальних діях.
Єдина нотаріальна дія, що може вчинятись при відсутності нотаріуса, – це посвідчення заповіту. Згідно ст. 40 Закону України \”Про нотаріат\” до нотаріально посвідчених документів прирівнюються заповіти громадян, які перебувають на лікуванні в лікарнях, інших стаціонарних лікувально-профілактичних закладах, санаторіях або проживають у будинках для престарілих та інвалідів, посвідчені головними лікарями, їх заступниками по медичній частині або черговими лікарями цих лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв, а також директорами і головними лікарями зазначених будинків для престарілих та інвалідів. Аналогічна норма міститься в ст. 1252 ЦК.
Для вчинення всіх інших нотаріальних дій вимагається участь приватного чи державного нотаріуса.
У пацієнта, що перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров\’я, також може виникнути потреба у спілкуванні з адвокатом. Адвокатура України покликана сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.
При прийнятті до стаціонарної установи охорони здоров\’я пацієнт повинен бути поінформований про професійний статус, імена та прізвища медичного персоналу, який надаватиме йому медичну допомогу, а також про правила, яких пацієнт зобов\’язаний дотримуватися під час свого перебування в установі охорони здоров\’я.
При відсутності медичних протипоказань пацієнт має право на переривання стаціонарного лікування з метою вирішення питань особистого характеру. Вільні від перебування в стаціонарі дні надаються пацієнту без оформлення виписки зі стаціонару.
Під час перебування на стаціонарному лікуванні особливо гостро постає питання про збереження права на приватність. Право пацієнта на недоторканність особистого життя реалізується через: право на конфіденційність інформації, право на анонімність обстеження, право на таємницю листування, телефонних переговорів та інших повідомлень у разі перебування в стаціонарній установі охорони здоров\’я.
В закладах охорони здоров\’я пацієнт протягом довгого часу обмежений у свободі пересування та вибору місця проживання. Тому поряд з наданням медичної допомоги йому слід надавати додаткові послуги немедичного характеру, зокрема побутові послуги.
Особливою категорією пацієнтів є діти. Пацієнтам дитячих стаціонарних відділень і спеціалізованих дитячих стаціонарних установ охорони здоров\’я створюються необхідні умови для ігор, відпочинку і проведення виховної роботи.
Останнім часом вноситься пропозиція розробити законопроект, який би передбачав права пацієнтів, що знаходяться на амбулаторному та на стаціонарному лікуванні. Зокрема, Верховна Рада України розглядала проект закону України \”Про права пацієнтів в Україні\” від 21.02.2005 р. N 2649-1.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code