Науково-практичний коментар до ст. 295 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 295 Цивільного кодексу України

Стаття 295. Право на зміну імені
 
1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім\’я.
2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім\’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.
3. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження.
4. Прізвище, власне ім\’я та по батькові фізичної особи можуть бути змінені у разі її усиновлення, визнання усиновлення недійсним або його скасування відповідно до закону.
5. Прізвище фізичної особи може бути змінене у разі реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу або визнання його недійсним.
6. Підставами для відмови у зміні імені є:
перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
подання заявником неправдивих відомостей про себе.
7. Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Коментар:
 
Коментована стаття передбачає право на зміну імені, що структурно включаються до загального права на розпорядження на ім\’я та є одним із основних повноважень фізичної особи щодо власного імені взагалі.
Право на зміну імені включає в себе право на зміну прізвища, імені та по батькові. Порядок зміни прізвища, імені та по батькові врегульований окрім коментованої статті також положеннями СК України та низкою підзаконних актів.
Відповідно до зазначених нормативно-правових актів, право на зміну імені мають фізичні особи, яким виповнилось 16 років. Проте, фізична особа яка досягла 14 років також наділяється правом у порядку, встановленому законом, за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника змінити своє прізвище та ім\’я.
Причини для зміни імені фізичної особи є доволі різноманітними. Так, за офіційними даними Міністерства юстиції України правом на зміну імені в 2002 році скористалося 25956 чоловік при зміна прізвища, 4448 чоловік при зміні імені, 4624 чоловік при зміні по батькові. Найбільш розповсюдженими причинами зміни прізвища були, в основному, немилозвучність і важка вимова прізвищ, імен і по батькові. Наприклад, мінялися такі прізвища як Козел, Могила, Крисько, Дуля, Невмивакін, Бульботкіна, Захлюпаний, Колоша, Слюнін, Вирвихвіст і т. п. Крім цього, причиною зміни імені було також і бажання змінити своє прізвище на прізвище вітчима, що фактично виховав фізичну особу, а також перехід на дошлюбне прізвище внаслідок припинення шлюбу. Досить частою причиною зміни імені є також і зміна імені на ім\’я відомих особистостей (політиків, спортсменів, шоуменів, героїв телесеріалів, літературних творів і т. д.).
Законодавець визначає наступні підстави зміни прізвища фізичних осіб:
а) державна реєстрація шлюбу, шляхом зміни свого прізвища на прізвище подружжя, або приєднання до свого прізвища прізвище другого з подружжя (ст. 35 СК України). Однак, як вже зазначалось при коментуванні статті 294 ЦК України, складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречений чи наречена;
б) зміна свого прізвища у зв\’язку, з реєстрацією недійсного шлюбу. В цьому випадку фізична особа повинна повернути своє попереднє прізвище, оскільки вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави (ч. 5 ст. 45 СК України);
в) розірвання шлюбу, при якому кожен з подружжя може повернути своє дошлюбне прізвище (ст. 113 СК України).
г) переміна прізвища обома батьками, що тягне за собою переміну прізвища дитини віком до 7 років, а у випадках, коли дитині більше 7 років, то така переміна здійснюється за її згодою (ч. 1, 2 ст. 148 СК України);
д) у випадку переміни прізвища одного з батьків, питання про зміну прізвища дитини може бути вирішено за погодженням між батьками та за згодою дитини, що досягла 7 років, а за відсутності погодження між батьками – органом опіки і піклування або судом (ч. 3, 4 ст. 148 СК України).
Що стосується по батькові, то цю частину свого імені фізична особа має право перемінити лише у випадку зміни її батьком свого імені. При цьому, у разі зміни імені батьком дитини, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою (ст. 149 СК України).
Ще однією підставою зміни прізвища, імені та по батькові дитини закон визначає усиновлення (ст. 231 СК України). Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по батькові дитини. За заявою усиновлювачів ім\’я дитини може бути змінено. Для такої зміни потрібна згода дитини, окрім випадків, якщо дитина живе в сім\’ї усиновлювачів і звикла до нового імені. Коли усиновлювач один, то по батькові дитини змінюється у випадку, коли він записується батьком дитини. А у випадку, якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім\’я та по батькові можуть бути змінені у зв\’язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи. У випадку визнання усиновлення недійсним в порядку ст. 236 СК України чи його скасування в порядку ст. 238 СК України, дитина має право відновити своє прізвище, ім\’я та по батькові, які вона мала до усиновлення (ст. ст. 237, 239 СК України).
Зміна прізвища, імені, по батькові громадян України реєструється державним органом реєстрації актів цивільного стану (ст. 144 СК України). Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачений постановою КМУ від 11.07.2007 N 915 \”Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи\”.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code