Науково-практичний коментар до ст. 298 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 298 Цивільного кодексу України

Стаття 298. Повага до людини, яка померла
 
1. Кожен зобов\’язаний шанобливо ставитися до тіла людини, яка померла.
2. Кожен зобов\’язаний шанобливо ставитися до місця поховання людини.
3. У разі глуму над тілом людини, яка померла, або над місцем її поховання члени її сім\’ї, близькі родичі мають право на відшкодування майнової та моральної шкоди.
 
Коментар:
 
1. Коментована стаття закріплює обов\’язок поважливого ставлення кожного до людини, яка померла. Важливість такої норми полягає в тому, що вона за своєю суттю є нормою-принципом, яка сприяє ствердженню в Україні моральних засад суспільства та спрямована на забезпечення поваги до гідності людини.
При цьому слід зазначити, що коментована стаття, по суті не закріплює конкретного особистого немайнового права. Швидше за все, вона закріплює певні особисті немайнові обов\’язки, до яких слід відносити:
а) обов\’язок шанобливо ставитись до тіла людини, яка померла. При цьому під поняттям \”тіло людини, що померла\”, слід розуміти не тільки труп людини, але й його частини (останки) чи прах.
б) обов\’язок шанобливо ставитись до місця поховання людини. При цьому, під місцем поховання слід розуміти – кладовище, крематорій, колумбарій або інша будівля чи споруда, призначена для організації поховання померлих. При цьому, відповідно до Закону України \”Про поховання та похоронну справу\”, під поняттям:
– \”кладовище\” визнається відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань;
– \”колумбарій\” вважається сховище для урн із прахом померлого;
– \”крематорій\” слід розуміти спеціальну інженерну споруду з устаткуванням, призначеним для спалювання трун із тілами померлих;
– \”склеп\” необхідно вважати підземну або заглиблену в землю капітальну споруду, призначену для поховання, в межах місця поховання, відведеного у встановленому порядку;
– \”урна з прахом\” визнається ємність, призначена для збереження праху померлого.
Передбачений в статті обов\’язок \”шанобливо ставитись\” може проявлятись не тільки у забороні вчинення певних незаконних активних дій (осквернення могили, викрадення або спотворення тіла померлого чи його частин і т. ін.), але й забороні здійснення образливих висловлювань на адресу померлої особи та здійсненні іншої поведінки, що може характеризуватись поняттям глум. Невиконання вказаних обов\’язків породжує у членів сім\’ї померлої особи, її близьких родичів право на відшкодування майнової та моральної шкоди в порядку, що передбачений чинним законодавством (ст. ст. 22, 23, 1166 – 1168 ЦК України). Певною гарантією виконання покладеного на осіб згідно ч. 1 та 2 коментованої статті обов\’язку є кримінальна відповідальність за ст. 297 КК України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code