Науково-практичний коментар до ст. 304 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 304 Цивільного кодексу України

Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами
 
1. Фізична особа, якій належать особисті папери, може усно або у письмовій формі розпорядитися ними, у тому числі і на випадок своєї смерті.
 
Коментар:
 
1. Коментована стаття передбачає право на розпорядження особистими паперами, що є складовою права на особисті папери (ст. 303 ЦК України). Однак слід зауважити, що в цьому випадку мова йтиме не стільки про розпорядження самими особистими паперами, як матеріальними благами, скільки про розпорядження тією інформацією про обставини особистого життя, що міститься в них. Це насамперед обумовлено тим, що вказана інформація зафіксована в даних документах як на матеріальному носієві і розпорядження фактичною долею матеріального носія нерозривно тягне за собою розпорядження фактичною долею і цієї інформації.
Сутність права на розпорядження особистими паперами полягає в можливості визначити їх фактичну долю а відповідно і долю інформації, що міститься в них. Так, зокрема, фізична особа має право в усній чи у письмовій формі:
а) передати особисті папери іншій особі, в тому числі і до бібліотек чи архівів;
б) відмовитись від них, шляхом заяви про це чи вчинення інших свідомих дій, що свідчать про намір особи відмовитись від особистих паперів, наприклад, викинути свій щоденник у смітничку;
в) знищити особисті папери.
2. Окремо законодавець визначає можливість розпорядження особистими паперами на момент смерті. Потрібно зауважити, що таке розпорядження повинно проводитись, як правило, в письмовій формі у заповіті особи. Однак можливо і усне розпорядження, або шляхом умовчання. В останньому випадку право на особисті папери переходить до спадкоємців за законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code