Науково-практичний коментар до ст. 314 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 314 Цивільного кодексу України

Стаття 314. Право на свободу об\’єднання
 
1. Фізичні особи мають право на свободу об\’єднання у політичні партії та громадські організації.
2. Належність чи неналежність фізичної особи до політичної партії або громадської організації не є підставою для обмеження її прав, надання їй пільг чи переваг.
 
Коментар:
 
1. Коментована стаття закріплює особисте немайнове право на свободу об\’єднання, що закріплене також і в ст. 36 Конституції України, ст. 20 Загальної декларації прав людини, ст. 11 Конвенції про захист прав та основних свобод людини, ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
Закріплене у коментованій статті право включає в себе гарантовану можливість фізичних осіб на свободу об\’єднання у політичні партії та громадські організації.
Під поняттям \”політична партія\” слід розуміти зареєстроване згідно з законом добровільне об\’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах (ст. 2 Закону України \”Про політичні партії в Україні\”).
Громадською організацією законодавець визнає об\’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів (ст. 3 Закону України \”Про об\’єднання громадян\”).
2. Право на свободу об\’єднання у політичні партії та громадські організації гарантується забороною примусу щодо вступу фізичної особи до будь-якого об\’єднання та перебування у ньому. При цьому, належність чи неналежність фізичної особи до політичної партії або громадської організації не є підставою для обмеження її прав, надання їй пільг чи переваг. Це положення знаходить свою конкретизації і у відповідних законодавчих актах. Так, наприклад, належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України. Окрім цього, забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв\’язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї (ст. 5 Закону України \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\”).
3. Певною специфікою наділено право на свободу об\’єднання у політичні партії та громадські організації для малолітніх та неповнолітніх осіб. Так, наприклад, згідно чинного законодавства фізичні особи віком від 6 до 18 років мають право на об\’єднання у дитячі громадські організації, а фізичні особи віком від 14 до 28 років – на об\’єднання у молодіжні організації (ст. 2 Закону України \”Про молодіжні та дитячі громадські організації\”).
4. Право на свободу об\’єднання у політичні партії та громадські організації може бути обмежене у випадках, що прямо передбачені законом. Так, наприклад, у випадку заборони політичної партії в судовому порядку за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України та законами України (ст. 21 Закону України \”Про політичні партії в Україні\”).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code