Науково-практичний коментар до ст. 340 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 340 Цивільного кодексу України

Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина
 
1. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, зобов\’язана негайно повідомити про це власника і повернути її. Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце його перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов\’язана протягом трьох днів заявити про це міліції або органові місцевого самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника.
2. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, може на час розшуку власника залишити її у себе на утриманні та в користуванні або передати іншій особі, якщо ця особа може забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних правил, або передати її міліції або органові місцевого самоврядування.
3. Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина, відповідає за її загибель або пошкодження у межах її вартості лише у разі свого умислу або грубої необережності.
 
Коментар:
 
1. ЦК України розглядає тварин як один із видів об\’єктів цивільних прав, застерігаючи при цьому, що вони є особливим об\’єктом. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом (більш детально див. ст. 180).
Правила даної статті є спеціальним законом по відношенню до норм, які містяться у ст. 337 \”Знахідка\”. Об\’єктом правової охорони даної статті є домашні тварини. Стаття не визначає, яку тварину слід вважати домашньою. Потрібно виходити із того, що не є домашніми тварини, які проживають в умовах природної волі, тварини, які утримуються в напіввільних умовах чи штучно створених умовах знаходження (наприклад, у наукових цілях). Крім цього, не є домашньою твариною дика тварина, яка проживає в неволі. Таким чином, під домашніми тваринами розуміють свійських, одомашнених тварин.
У статті не зазначається також, що слід розуміти твариною. Потрібно виходити з того, що організм тваринного погодження. Тому тваринами слід розуміти не тільки ссавців, але і птахів, а також бджіл.
Бездоглядною домашня тварина стає в тих випадках, коли вона вибуває з володіння власника або особи, якій вона була передана у володіння, поза їх волею й до моменту затримання не знаходиться в господарстві іншої особи.
2. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, не стає її власником. Вона може залишити таку тварину в себе на утриманні та в користуванні лише на час розшуку власника. Така особа має вжити всіх необхідних заходів щодо утримання бездоглядної домашньої тварини. В окремих випадках особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, має право передати її міліції або органові місцевого самоврядування чи іншій особі, якщо остання має можливість забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних правил.
3. Особа, в якої залишена бездоглядна домашня тварина, несе відповідальність перед власником за її загибель або пошкодження. Відповідальність наступає лише у двох випадках, а саме, коли особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, не виконала свій обов\’язок щодо її утримання умисно або з грубої необережності (наприклад, не годувала, не доїла). Розмір відповідальності особи, яка затримала бездоглядну домашню тварину, обмежується вартістю речі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code