Науково-практичний коментар до ст. 343 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 343 Цивільного кодексу України

Стаття 343. Набуття права власності на скарб
 
1. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності.
2. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього.
Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві власності іншій особі, особа, яка виявила його, та власник майна, у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках право спільної часткової власності на нього.
3. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна.
4. У разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність відповідно до закону, право власності на нього набуває держава.
Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або органові місцевого самоврядування.
Якщо скарб, що становить культурну цінність, був виявлений у майні, що належить іншій особі, ця особа, а також особа, яка виявила скарб, мають право на винагороду у розмірі до десяти відсотків від вартості скарбу кожна.
5. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які виявили скарб під час розкопок, пошуків, що проводилися відповідно до їхніх трудових або договірних обов\’язків.
 
Коментар:
 
1. Об\’єктом відносин, що регулюються коментованої статтею, є гроші (ст. 192), валютні цінності (ст. 193), інші цінні речі (дорогоцінні метали, перли, дорогоцінні метали в злитках у виробах і ломі), а не будь-яке інше майно. Названі об\’єкти визнаються скарбом лише за наявності певних умов, а саме: 1) вони повинні бути закопані чи іншим способом приховані в землі. Якщо предмет був не прихований, а втрачений, то він не може бути визнаний скарбом, незважаючи на те, що з часу втрати пройшло багато часу; 2) власник їх є невідомий або якщо й відомий, але за законом втратив на них право власності. З огляду на це, не є скарбом умисно приховані цінності, якщо їх власник відомий і не втратив право власності на них.
2. ЦК встановив нове положення, відповідно до якого право власності на скарб набуває особа, яка його виявила. У тих випадках, коли скарб був виявлений у майні, що належить на праві власності іншій особі (наприклад, таким майном може бути земельна ділянка, будівля тощо), право власності на скарб виникає у двох осіб – в особи, якій належить майно, в якому скарб був прихований, та в особи, яка виявила скарб. Між даними особами виникає право спільної часткової власності на скарб, причому їхні частки є рівними (про поняття права спільної часткової власності див. ст. 356). У випадках виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна.
3. ЦК України обмежив коло випадків, коли право власності на скарб набуває держава. За ЦК УРСР 1963 р. скарб завжди надходив у власність держави. Відповідно до ЦК України, держава набуває право власності на скарб лише тоді, коли предмети, що становлять скарб, є пам\’яткою історії та культури. Правовий режим пам\’яток історії та культури визначається ЗУ \”Про охорону культурної спадщини\”. Відповідно до вказаного Закону, пам\’яткою визнається об\’єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам\’яток України. В разі виникнення спору, чи є скарб пам\’яткою історії та культури, він підлягає розгляду в суді.
4. Частина 4 коментованої статті надає право особі, яка виявила скарб, що є пам\’яткою історії та культури, одержати від держави винагороду в розмірі до 20 відсотків від вартості скарбу на момент його виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або органові місцевого самоврядування. Якщо пам\’ятка історії та культури була виявлена в майні, що належить іншій особі, право на отримання винагороди має як особа, яка виявила скарб, так і особа, в майні якої скарб був прихований, у розмірі до 10 відсотків від вартості скарбу кожна. Винагороду виплачує державний фінансовий орган.
5. Особи, які виявили скарб під час розкопок, пошуків, що проводилися відповідно до їхніх трудових або договірних обов\’язків (наприклад, геологи, історики), не набувають права власності на скарб, а також позбавляються права на одержання винагороди. У таких випадках винагорода осіб, що проводили зазначені роботи, визначається за згодою сторін або трудовим договором.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code