Науково-практичний коментар до ст. 359 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 359 Цивільного кодексу України

Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності
 
1. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності, надходять до складу спільного майна і розподіляються між співвласниками відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
 
Коментар:
 
1. Сутність спільної часткової власності полягає в тому, що право власності кожного з учасників, хоча і виражається у певній частці, поширюється на усе спільне майно. Відтак, будь-які надбання, одержані за рахунок спільного майна, вважаються спільною частковою власністю. Це правило діє і в тому випадку, коли плоди, продукція та доходи були одержані внаслідок здійснення дій одним або кількома співвласниками. Іншими словами, плоди, продукція та доходи надходять у спільну часткову власність відповідно до часток усіх учасників незалежно від того, чи брали вони участь у набутті права та таке майно. Норма ст. 359 ЦК є логічним продовженням і втіленням загального правила ч. 2 ст. 189 ЦК, що свідчить про перехід продукції, плодів та доходів до власника речі, і знаходить своє відтворення у визначенні юридичної долі прибутку, одержаного учасниками простого товариства. Відповідно до ч. 1 ст. 1139 ЦК прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляться пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.
Згідно ч. 1 ст. 189 ЦК продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю (див. коментар до цієї статті).
2. Набуття за рахунок спільного майна продукції, плодів та доходів може призводити до збільшення частки у праві спільної часткової власності лише того із співвласників, дії якого призвели до їх одержання, або розподілятися іншим чином, ніж переходити до усіх співвласників відповідно до їхніх часток, лише якщо це визначено домовленістю (договором) між усіма співвласниками. Правові наслідки набуття за рахунок спільного майна плодів, продукції та доходів переважно визначаються у договорі про визначення порядку володіння та користування спільним майном, але можуть бути оформлені й у вигляді самостійного договору, укладеного як до, так і після одержання плодів, продукції та доходів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code