Науково-практичний коментар до ст. 420 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 420 Цивільного кодексу України

Стаття 420. Об\’єкти права інтелектуальної власності
1. До об\’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:
літературні та художні твори;
комп\’ютерні програми;
компіляції даних (бази даних);
виконання;
фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
наукові відкриття;
винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
раціоналізаторські пропозиції;
сорти рослин, породи тварин;
комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
комерційні таємниці.
 
Коментар:
 
Об\’єктами права інтелектуальної власності є результати творчої, інтелектуальної діяльності. Цивільний кодекс України наводить їх перелік, однак у зв\’язку із розвитком творчості та технічним прогресом виникають нові об\’єкти інтелектуальної власності, а тому даний перелік не можна вважати вичерпним. Слід зазначити, що такі об\’єкти як комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення, лише прирівнюються до результатів інтелектуальної, творчої діяльності.
На даний час прийнято всі об\’єкти права інтелектуальної власності поділяти на три основні групи: 1. об\’єкти авторського права і суміжних прав; 2. об\’єкти права промислової власності; 3. засоби індивідуалізації. До першої групи відносяться літературні і художні твори, комп\’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі організацій мовлення. Другу групу складають винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції; також до об\’єктів промислової власності прирівняні сорти рослин і породи тварин. До третьої групи входять комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, географічні зазначення.
Слід зауважити, що однією із особливостей об\’єктів права інтелектуальної власності є те, що вони мають бути новими, а також повинні бути результатами інтелектуальної, творчої діяльності, крім того вони повинні мати здатність бути втіленими в матеріальний носій.
 
Перелік об\’єктів інтелектуальної власності, що наводиться в ст. 420 ЦК, відпо­відає їх розумінню, що склалося в міжнародній правотворчій практиці (див., напри­клад, ст. 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власнос­ті [9]), у вітчизняному законодавстві та юридичній науці.
Серед об\’єктів інтелектуальної власності, що названі в ст. 420 ЦК, знаходяться і раціоналізаторські пропозиції,  які міжнародно-правовими актами не визнаються такими об\’єктами (об\’єктами промислової власності).
 
Більш детально об\’єкти інтелектуальної власності та їх правовий режим визна­чаються у відповідних спеціальних статтях Цивільного кодексу та інших законах.
Для розуміння об\’єктів права інтелектуальної власності важливим є зазначення в ч. 2 ст. 4 Закону «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [119] на те, що цим Законом не охороняються права на ідеї, які можуть бути втілені в топо­графії інтегральних мікросхем. Ідеї не охороняються навіть тоді, коли вони виражені в об\’єктах авторського права.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code