Науково-практичний коментар до ст. 421 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 421 Цивільного кодексу України

Стаття 421. Суб\’єкти права інтелектуальної власності
 
1. Суб\’єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об\’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.
 
Коментар:
 
 Суб\’єктом права інтелектуальної власності, перш за все, є творець такого результату. Творцем може бути лише фізична особа, юридичні ж особи можуть стати суб\’єктами права інтелектуальної власності на підставі закону.
Всі суб\’єкти права інтелектуальної власності можна поділити на первинних і похідних. До перших відносяться лише творці результату інтелектуальної діяльності. Похідними є всі правонаступники, до яких право інтелектуальної власності перейшло на підставі договору або в силу закону. Первинний суб\’єкт права може передати свої майнові права на об\’єкт інтелектуальної власності будь-якій іншій особі.
Окремою категорією суб\’єктів є роботодавці, у яких виникає право інтелектуальної власності на об\’єкти, які створені при виконанні службових обов\’язків. Так, в разі коли об\’єкт інтелектуальної власності створено при виконанні трудового договору, то право на нього належить як працівникові, що створив об\’єкт, так і роботодавцю, в той же час сторони можуть визначити інший порядок.
Якщо об\’єкт інтелектуальної власності створено в результаті участі кількох осіб, то всі вони є суб\’єктами права інтелектуальної власності, а саме співавторами.
 
Стаття, що коментується, більш чітко, ніж раніше чинне законодавство, визначає осіб, що визнаються суб\’єктами права інтелектуальної власності. До кола цих осіб належать перш за все фізичні особи, що створюють об\’єкти інтелектуальної власності (автор, винахідник тощо). Щодо цих осіб законодавець засмтосовує поняття «творець». До суб\’єктів інтелектуальної власності належать також інші фізичні та юридичні осо­би, які відповідно до закону мають майнові права з приводу об\’єктів інтелектуальної власності. Оскільки допускається встановлення законом випадків відчуження особис­тих немайнових прав (ч. 4 ст. 423 ЦК), ст. 421 ЦК передбачає можливість набуття особистих немайнових прав на об\’єкти інтелектуальної власності не тільки творцями таких об\’єктів, а й іншими особами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code