Науково-практичний коментар до ст. 422 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 422 Цивільного кодексу України

Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності
 
1. Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.
 
Коментар:
 
Право інтелектуальної власності на результат творчої діяльності виникає внаслідок його створення, якщо такий об\’єкт відповідає вимогам закону, а саме він має бути новим, втіленим в матеріальний об\’єкт, придатним для використання, та відповідати іншим вимогам встановленим законодавством.
Законом можуть бути передбачені й інші підстави виникнення права інтелектуальної власності на об\’єкт, а саме з моменту реєстрації майнових прав або внаслідок використання.
Внаслідок створення виникають авторські і суміжні права. Право інтелектуальної власності на об\’єкти суміжних прав виникають, щодо виконань – з моменту їх першого здійснення, щодо фонограм і відеограм – з моменту їх вироблення, щодо передач – з моменту їх першого здійснення.
Що стосується об\’єктів права промислової власності, то момент виникнення права інтелектуальної власності встановлено законодавством щодо кожного окремого об\’єкта, що знайшло своє відображення в спеціальних статтях Цивільного кодексу України, що регулюють відносини, які виникають у зв\’язку з тим чи іншим об\’єктом.
Крім того, майнові права на об\’єкти інтелектуальної власності можуть переходити до третіх осіб на підставі цивільно-правових договорів. Такі права можуть бути передані повністю або частково. Також окремою підставою виникнення права інтелектуальної власності може бути перехід такого права у спадщину.
 
Ця стаття не встановлює безпосередньо підстав виникнення права інтелектуальної власності, а лише відсилає до спеціальних положень Цивільного кодексу та законів. Такі підстави можуть передбачатись також договорами, якщо окремі права, що скла­дають права інтелектуальної власності, передаються за договором, або виникають на підставі договору про виконання роботи, результатом якої є об\’єкт інтелектуальної власності. Набуття права інтелектуальної власності на підставах, не передбачених за­коном або договором, не допускається. Це значно звужує коло підстав набуття права інтелектуальної власності в порівнянні з підставами, які можуть породжувати цивільні права та обов\’язки (такими можуть бути не тільки юридичні факти, що перелічені в ст. 11 ЦК, а й інші юридичні факти) або право власності (такими відповідно до ч. 1 ст. 328 ЦК можуть бути підстави, не заборонені законом).

Цивільний кодекс та інші закони встановлюють такі підстави виникнення (на­буття) права інтелектуальної власності, як створення відповідного об\’єкта, його ре­єстрація (чи реєстрація прав на нього) в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі в межах коментаря до книги четвертої «Право інтелектуальної власності» — Державний департамент. Положення
про цей Державний департамент затверджене постановою Кабінету Міністрів [297]), в іншому державному органі, його реєстрація юридичною особою (стосується раціо­налізаторської пропозиції),  попереднє користування,  факт користування,  набуття статусу добре відомої торговельної марки, договір. Припинене право інтелектуальної власності поновлюється за наявності підстав, встановлених законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code