Науково-практичний коментар до ст. 424 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 424 Цивільного кодексу України

Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності
 
1. Майновими правами інтелектуальної власності є:
1) право на використання об\’єкта права інтелектуальної власності;
2) виключне право дозволяти використання об\’єкта права інтелектуальної власності;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об\’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб\’єктів цих прав.
3. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов\’язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.
 
Коментар:
 
Майновими правами інтелектуальної власності є права, які мають економічний зміст. Всі майнові права можна поділити на виключні і невиключні. До виключних прав відносяться: право дозволяти використання об\’єкта інтелектуальної власності і право перешкоджати неправомірному використанню такого об\’єкта, у тому числі забороняти таке використання. До невиключних майнових прав відносяться: право на використання об\’єкта права інтелектуальної власності та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Використання об\’єкта права інтелектуальної власності може здійснюватися будь-яким способом в межах закону.
Право дозволяти використання об\’єкта інтелектуальної власності полягає в праві суб\’єкта права інтелектуальної власності розпоряджатися таким об\’єктом на свій власний розсуд.
Виключне право перешкоджати неправомірному використанню об\’єктів права інтелектуальної власності полягає також в можливості забороняти таке використання. Таке перешкоджання може бути лише в межах закону, тобто способами, які не заборонені законодавством.
 
До інших майнових прав інтелектуальної власності можна віднести право розпоряджатись об\’єктами інтелектуальної власності, право відчужувати об\’єкт, право подарувати, здати в оренду та інші права.
Чинне законодавство України може передбачати винятки та встановлювати обмеження у використанні майнових прав, однак у будь-якому випадку творець повинен мати можливість для нормальної реалізації прав інтелектуальної власності. Крім того, у передбачених законом випадках суб\’єкт права інтелектуальної власності може бути позбавлений цих прав.
Частина 3 коментованої статті визначає, що майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов\’язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах. Для цього їх вартість повинна бути визначена в грошових одиницях. Порядок оцінки майнових прав інтелектуальної власності визначається Національним стандартом N 4 \”Оцінка майнових прав інтелектуальної власності\”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1185. Відповідно до зазначеного нормативного акта для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовуються дохідний, порівняльний і витратний методичні підходи. Об\’єктами оцінки є майнові права інтелектуальної власності, які належать до об\’єктів у нематеріальній формі.
Слід відзначити, що нормативно-правовими актами з питань оцінки можуть встановлюватись особливості застосування та порядок визначення оціночної вартості майнових прав інтелектуальної власності.
 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code