Науково-практичний коментар до ст. 425 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 425 Цивільного кодексу України

Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності
 
1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.
3. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.
 
Коментар:
 
Строк чинності прав на об\’єкти інтелектуальної власності є різним для різних об\’єктів. Особисті немайнові права є необмеженими у часі. В той же час майнові права чинні протягом спеціально встановленого часу, після закінчення строку чинності таких прав будь-яка третя особа має право використовувати чи відтворювати об\’єкт права інтелектуальної власності.
Відповідно до норм Цивільного кодексу України встановлені наступні строки чинності майнових прав інтелектуальної власності:
1. строк чинності майнових прав інтелектуальної власності спливає через сімдесят років, що відраховується з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього співавтора;
2. строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає через п\’ятдесят років, що відраховується з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису – з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання;
3. строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, відеограму спливає через п\’ятдесят років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п\’ятдесяти років від дати її вироблення – з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми;
4. строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення спливає через п\’ятдесят років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.
Майнові права на винахід, корисну модель та промисловий зразок, компонування інтегральних мікросхем, на сорти рослин і породи тварин мають певну специфіку, про що йдеться у відповідних розділах Цивільного кодексу України.
Цивільним кодексом України, законами України про інтелектуальну власність можуть бути передбачені випадки дострокового припинення майнових прав інтелектуальної власності, крім того власник охоронного документа на об\’єкт інтелектуальної власності може сам відмовитись від своїх прав на такий об\’єкт.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code