Науково-практичний коментар до ст. 426 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 426 Цивільного кодексу України

Стаття 426. Використання об\’єкта права інтелектуальної власності
 
1. Способи використання об\’єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.
2. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об\’єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об\’єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.
3. Використання об\’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об\’єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.
4. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об\’єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.
 
Коментар:
 
Способи використання об\’єкта інтелектуальної власності можуть передбачатись Цивільним кодексом України чи іншими нормативно-правовими актами, однак вони не повинні порушувати чинне законодавство.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Найпоширенішими способами здійснення своїх прав є використання та розпорядження об\’єктами права інтелектуальної власності.
Використанням об\’єкта права інтелектуальної власності є можливість вилучати корисні властивості з такого об\’єкта. Розпорядженням – можливість на власний розсуд вирішувати долю об\’єкта інтелектуальної власності.
Треті особи мають право використовувати об\’єкти інтелектуальної власності лише з дозволу особи, яка має на це виключне право, тобто з дозволю творця. Таким дозволом є ліцензія. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та вимоги до них передбачаються ст. 1107 – 1114 та ст. 1115 – 1129 Цивільного кодексу України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code