Науково-практичний коментар до ст. 427 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 427 Цивільного кодексу України

Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності
 
1. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.
2. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.
 
Коментар:
 
Суб\’єкт права інтелектуальної власності має виключне право дозволяти використання належного йому об\’єкта іншим особам. Свої права суб\’єкт права інтелектуальної власності може передати повністю або частково. Умови передачі майнових прав інтелектуальної власності визначаються у договорі, в такому договорі обов\’язково повинно зазначатись, які саме майнові права передаються. Передача прав, як правило, здійснюється на підставі ліцензійного договору. Такі договори укладаються на умовах виключної або невиключної ліцензії. За невиключною ліцензією ліцензіар надає іншій особі (ліцензіату) право використовувати об\’єкт, при цьому за першим зберігається право використовувати даний об\’єкт на власний розсуд і надавати дозвіл на використання такого об\’єкта іншим особам.
За виключною ліцензією ліцензіар передає іншій особі виключне право на використання певного об\’єкта інтелектуальної власності, а сам не має права на використання такого об\’єкта і на надання дозволу на його використання іншій особі.
Таким дозволом є ліцензійний договір, в якому визначаються всі умови передачі прав на об\’єкт інтелектуальної власності, визначаються права, які передаються. Вимоги до ліцензійних договорів передбачені у спеціальній главі Цивільного кодексу України.
Крім ліцензійного договору, права на об\’єкти інтелектуальної власності можуть передаватись за договором комерційної концесії. Вимоги до зазначеного виду договорів та порядок їх укладання містяться в главі 76 Цивільного кодексу України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code