Науково-практичний коментар до ст. 428 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 428 Цивільного кодексу України

Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам
 
1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.
 
Коментар:
 
Право інтелектуальної власності на один і той самий об\’єкт може належати кільком особам одночасно, особам, спільною працею яких було створено такий об\’єкт. Таке право може належати також працівникові і роботодавцю на об\’єкт, який було створено в результаті виконання трудового договору.
Відносини, що виникають між двома або більше суб\’єктами права інтелектуальної власності, здійснюються на підставі договору між зазначеними особами. У випадку коли договору між співвласниками не існує, рішення щодо долі об\’єкта приймаються спільно на підставі положень, які визначають режим права спільної власності.
 
1. Критерієм для визнання співавторства є участь суб\’єкта в створенні об\’єкта власності інтелектуальною, творчою працею. Спеціальними законами стосовно окре­мих об\’єктів інтелектуальної власності встановлюється, за яких умов особи не ви­знаються співавторами (ст. 8 Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [155]; ст. 6 Закону «Про охорону прав на топографії інтегральних мікро­схем» [119]). Співавторами не можуть бути визнані особи, що надали творцеві (авто­рові, винахідникові) технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при створенні об\’єкта інтелектуальної власності або оформленні необхідних документів.
2. Співавтори або інші особи, яким спільно належить право інтелектуальної влас­ності, можуть домовитись про порядок здійснення свого права і укласти відповідний договір. Такий договір може передбачати право укладення правочинів щодо об\’єкта спільної інтелектуальної власності однією або декількома особами, яким належить це право. Якщо такий договір учасники права спільної інтелектуальної власності не укла­ли, вони здійснюють своє право спільно. Оскільки недосягнення учасниками права інтелектуальної власності згоди щодо здійснення цього права не можна кваліфікувати як порушення, суд не може вирішити спір між учасниками права інтелектуальної влас­ності. Не може суд вирішити такий спір і в порядку захисту інтересу, оскільки захист інтересу не може здійснюватись всупереч інтересам інших суб\’єктів. У принципі, такого ж підходу законодавець дотримується і стосовно здійснення права спільної сумісної власності (ст. 369 ЦК). Правда, стосовно об\’єктів речового права, що знаходяться у спільній сумісній власності, допускається виділ частин. Але ж за неможливості ви­ділу можлива виплата компенсації ініціатору виділу. Право інтелектуальної власнос­ті реально поділити неможливо. Тому законодавець і залишив виключно на розсуд учасників спільної інтелектуальної власності питання про порядок здійснення права на об\’єкт інтелектуальної власності.
3. Викладене в цій статті правило не виключає чинності положень спеціальних за­конів, відповідно до яких можливе, за відсутності відповідної згоди, використання об\’єкта інтелектуальної власності кожною із осіб — співвласників об\’єкта інтелекту­альної власності на свій розсуд, крім відчуження об\’єкта або надання права на його використання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code