Науково-практичний коментар до ст. 429 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 429 Цивільного кодексу України

Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об\’єкт, створений у зв\’язку з виконанням трудового договору
 
1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об\’єкт, створений у зв\’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об\’єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об\’єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.
2. Майнові права інтелектуальної власності на об\’єкт, створений у зв\’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об\’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.
3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об\’єкт, створений у зв\’язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом.
 
Коментар:
 
Особисті немайнові права на об\’єкт інтелектуальної власності, який був створений при виконанні трудового договору, належать працівникові, який створив такий об\’єкт. Майнові ж права належать спільно як працівникові, так і роботодавцю такої особи. Слід зазначити, що раніше, до прийняття Цивільного кодексу України, майнове право на об\’єкт, створений в процесі трудових відносин, належало роботодавцеві, який в свою чергу повинен був виплатити творцеві авторську винагороду.
Право інтелектуальної власності на об\’єкти, які створені працівником не при виконанні службових обов\’язків чи не за дорученням роботодавця, належать працівникові.
 
1. У цій статті сформульовані загальні правила щодо визначення суб\’єкта права інтелектуальної власності в тих випадках, коли об\’єкт інтелектуальної власності створено у зв\’язку з виконанням трудових обов\’язків або за дорученням роботодавця.
Вони не можуть застосовуватись за наявності у відповідних законах спеціальних пра­вил (ст. 16 Закону «Про авторське право та суміжні права» [176]; ст. 9 Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»; ст. 8 Закону «Про охорону прав на про­мислові зразки» [55]; ст. 17 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» [185]; ст. 7 Закону «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»).
2. Особисті немайнові права, за загальним правилом, належать творцеві об\’єкта інтелектуальної власності. Але прямо передбачається можливість встановлення законом інших правил, відповідно до яких окремі особисті немайнові права можуть належати і роботодавцеві.
3. Якщо інше не передбачено законом або договором, майнові права на об\’єкт ін­телектуальної власності належать творцеві (працівникові) та роботодавцеві спільно (оскільки інше не встановлено — в рівних частках).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code