Науково-практичний коментар до ст. 433 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 433 Цивільного кодексу України

Стаття 433. Об\’єкти авторського права
 
1. Об\’єктами авторського права є твори, а саме:
1) літературні та художні твори, зокрема:
романи, поеми, статті та інші письмові твори;
лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори;
музичні твори (з текстом або без тексту);
аудіовізуальні твори;
твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
фотографічні твори;
твори ужиткового мистецтва;
ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів;
збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
2) комп\’ютерні програми;
3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
4) інші твори.
2. Твори є об\’єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.
3. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі.
4. Комп\’ютерні програми охороняються як літературні твори.
5. Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як такі. Ця охорона не поширюється на дані або матеріал як такі та не зачіпає авторське право на дані або матеріал, що є складовими компіляції.
 
Коментар:
 
Об\’єктом авторського права є твір. Твором є результат творчої діяльності людини у будь-якій сфері. Твір втілює авторський задум та виражає ідеї, уявлення, бачення, думки, образи людини, яка його створила.
Ознаками твору як об\’єкта авторського права є наступні. По-перше, твір має володіти культурно-історичною унікальністю. Тобто, твір має бути оригінальним, він не має бути відтворенням або повторенням уже існуючого (раніше створеного) твору. По-друге, твору має бути надана об\’єктивована форма, яка дозволяє його сприйняття іншими людьми. Не виражені об\’єктивно ідеї та творчі замисли автора твором не вважаються.
Об\’єкт авторського права становлять всі твори: як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, цінності, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо). Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір. Твори є об\’єктами авторського права незалежно від способу чи форми їх вираження.
Виконання будь-яких формальностей щодо твору для надання йому правової охорони не вимагається. Разом з тим, авторські права можуть бути зареєстровані їх носієм у добровільному порядку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України \”Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір\” від 27 грудня 2001 р. N 1756. Реєстрація авторських прав не створює презумпції авторства. Така реєстрація може бути здійснена для засвідчення авторського права, факту і дати оприлюднення твору.
Важливо наголосити на положенні авторського права, яке визначає, що правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Іншими словами, авторське право охороняє лише форму твору і не охороняє його зміст.
Об\’єктами авторського права є літературні та художні твори, комп\’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності. Цей перелік об\’єктів авторського права не є вичерпним.
До літературних і художніх творів як об\’єктів авторського права належать: 1) романи, поеми, статті та інші письмові твори; 2) лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 3) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; 4) музичні твори (з текстом або без тексту); 5) аудіовізуальні твори; 6) твори живопису, архітектури, скульптури та графіки (твором архітектури є твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо)); 7) фотографічні твори; 8) твори ужиткового мистецтва, тобто твори, в тому числі твори художнього промислу, створені ручним або промисловим способом для користування у побуті або перенесені на предмети такого користування; 9) ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; 10) переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; 11) збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності.
В Україні комп\’ютерні програми охороняються як літературні твори, тобто вони є об\’єктами авторського права. Комп\’ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на комп\’ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження. У світі існують правопорядки, в яких комп\’ютерні програми можуть належати до об\’єктів права промислової власності (патентного права).
Компіляція даних (база даних) – це сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі – електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп\’ютера) чи інших засобів. Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються саме як компіляції. Правова охорона не поширюється на дані або матеріал, які включені до компіляції (бази даних). Охорона, надана компіляціям (базам даних), не зачіпає авторське право на дані або матеріал, що є складовими компіляції. Правова охорона баз даних не поширюється на самі дані чи інформацію і не зачіпає будь-яке авторське право, що відноситься до самих даних чи інформації, які містяться у базі даних. Мається на увазі, що включення того чи іншого матеріалу або даних до компіляції не робить автора компіляції автором включених матеріалів або даних. Положення частини 5 ст. 433 ЦК України не слід розуміти таким чином, що для включення матеріалів або даних до компіляції (бази даних) не вимагається дозвіл особи, якій належать виключні майнові авторські права на такі матеріали або дані.
Дія авторського права України поширюється на твори незалежно від місця їх першого оприлюднення (або не оприлюднені, але знаходяться в об\’єктивній формі на території України), авторами яких або особами, яким належить авторське право, є фізичні особи, які є громадянами України або не є її громадянами, але мають постійне місце проживання на території України, або юридичні особи, які мають місцезнаходження на території України.
Правова охорона в Україні надається творам, які вперше оприлюднені на території України або вперше оприлюднені за межами України, але після цього протягом 30 днів оприлюднені на території України. Авторським правом України охороняються твори архітектури і скульптури, які об\’єктивно знаходяться на території України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code