Науково-практичний коментар до ст. 437 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 437 Цивільного кодексу України

Стаття 437. Виникнення авторського права
 
1. Авторське право виникає з моменту створення твору.
2. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.
 
Коментар:
 
Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Факт створення твору має місце тоді, коли творчий задум автора набуває будь-якого об\’єктивованого втілення, придатного для сприйняття іншими особами. Для виникнення і здійснення авторського права, як зазначалось вище, не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.
Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом. Відповідно до Закону України \”Про авторське право і суміжні права\” особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: 1) латинська літера \”c\”, обведена колом, – ©; 2) ім\’я особи, яка має авторське право; 3) рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.
 
1. Юридичним фактом, що породжує авторське право на твір, є створення остан­нього. Спеціально зазначається на те, що для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрації, будь-якого іншого оформлення цього права чи ви­конання інших формальностей. Разом з тим суб\’єкт авторського права може в будь-який час протягом строку охорони авторського права зареєструвати його. Відповідно
до Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, що стосуються права автора на твір [299], державну реєстрацію здійснює Державний департамент інтелек­туальної власності. Цей Порядок передбачає реєстрацію прав автора, інших суб\’єктів авторського права (роботодавця), а також реєстрацію договорів, що стосуються права автора на твір. За державну реєстрацію авторського права стягується встановлений збір, розмір якого встановлюється названим Порядком. Після реєстрації авторського права суб\’єкту видається свідоцтво, за що стягується державне мито.
2. Для сповіщення про свої права відповідний суб\’єкт може використовувати знак охорони авторського права.  Він складається із латинської літери  «с»,  обведеної колом, імені особи, яка має авторське право, і зазначення на рік першої публікації твору. Цей знак проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору. Для охо­рони авторських прав на території України відповідно до національного законодав­ства наявність знака охорони авторського права не має значення. Але для охорони авторського права відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право [9] на­явність знака охорони є важливою. За наявності цього знака будь-яка із Договірних  Держав, законодавство якої визнає обов\’язковою умовою охорони авторського права додержання формальностей (депонування екземплярів, реєстрація, застереження про
збереження авторського права, нотаріальні посвідчення, сплата зборів, виготовлення та випуск у світ примірників твору на території цієї держави) має вважати, що всі ці формальності виконані стосовно творів, що вперше випущені за межами цієї держави, і авторами яких не є громадяни цієї держави. При цьому необхідно, щоб, починаючи з першого випуску в світ цього твору, всі його примірники, випущені з дозволу воло­дільця авторського права, мали такий знак (ст. II Всесвітньої конвенції про авторське право).
3. Незважаючи на всю категоричність положення про факт створення твору як підставу виникнення авторського права, все ж треба враховувати, що об\’єкти автор­ського права, що не оприлюднені і не виражені письмово або в іншій матеріалізованій (об\’єктивній) формі, придатній для сприйняття іншими особами, не можуть охороня­тися в Україні відповідно до її національного законодавства та міжнародних договорів, в яких Україна бере участь.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code