Науково-практичний коментар до ст. 440 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 440 Цивільного кодексу України

Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір
 
1. Майновими правами інтелектуальної власності на твір є:
1) право на використання твору;
2) виключне право дозволяти використання твору;
3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.
 
Коментар:
 
Майнові права інтелектуальної власності на твір, які визначені у коментованій статті, складають після особистих немайнових авторських прав другу групу правомочностей особи, передбачених авторським правом. Майновими правами інтелектуальної власності на твір є: 1) право на використання твору; 2) виключне право дозволяти використання твору; 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання. Як і у випадку з особистими немайновими правами, перелік майнових авторських прав також не є вичерпним. Інші майнові права інтелектуальної власності на твір можуть встановлюватись законом.
Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом. Детальніше про використання твору див. коментар до ст. 441 ЦК України. У нерозривному зв\’язку з майновим правом на використання твору слід розглядати право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання.
Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) дозволяти чи забороняти використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп\’ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп\’ютер; 11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним.
Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі, після чого ця особа стає суб\’єктом авторського права. Тобто, майнові авторські права є відчужуваними.
Майнові авторські права можуть переходити до інших осіб в порядку правонаступництва, в т. ч. спадкування.
Майнові авторські права самостійно може здійснювати фізична особа, яка досягла 14 років (ст. 32 ЦК України).
Закон України \”Про авторське право і суміжні права\” виходить із допустимості обмежень майнових прав автора, які (обмеження) здійснюються за умови, що вони не завдаватимуть шкоди використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси автора.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code