Науково-практичний коментар до ст. 442 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 442 Цивільного кодексу України

Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)
 
1. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.
2. Твір не може бути опублікований, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров\’ю та моральності населення.
3. Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, крім випадків, встановлених цим Кодексом та іншим законом.
4. У разі смерті автора його правонаступники мають право на опублікування твору, якщо це не суперечить волі автора.
 
Коментар:
 
Шляхом опублікування забезпечується ознайомлення інших осіб з твором автора. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.
Наведеному поняттю опублікування твору кореспондує термін \”оприлюднення\” твору, яким оперує Закон України \”Про авторське право і суміжні права\” Оприлюднення (розкриття публіці) твору – це здійснена за згодою автора чи іншого суб\’єкта авторського права дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.
Тлумачення терміну \”опублікування твору\” та його \”публічне виконання\” наведені в коментарі до статті 441 ЦК України. Інші форми оприлюднення твору слід розуміти наступним чином.
Публічна демонстрація аудіовізуального твору полягає у публічному одноразовому чи багаторазовому представленні публіці за згодою суб\’єктів авторського права у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім\’ї або близьких знайомих цієї сім\’ї, аудіовізуального твору чи зафіксованого у відеограмі виконання або будь-яких рухомих зображень.
Публічним показом твору є будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору за згодою суб\’єктів авторського права безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім\’ї чи близьких знайомих цієї сім\’ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без дотримання їх послідовності).
Публічне сповіщення (доведення до загального відома) – передача за згодою суб\’єктів авторського права в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.
Твір не може бути опублікований, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя. Права іншої людини є універсальною межею суб\’єктивних прав людини, в т. ч. права на опублікування твору. Відповідно до ч. 2 ст. 13 ЦК України при здійсненні своїх прав особа зобов\’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб.
Можливість ознайомлення інших осіб з особистим життям фізичної особи визначається такою особою самостійно. Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя. Згідно зі ст. 301 ЦК України обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою.
Опублікування твору не допускається всупереч громадському порядку. Громадський порядок може бути визначений як зумовлена закономірностями соціального розвитку система правил та інститутів, що забезпечує упорядкованість суспільних відносин і надає їм певну організаційну форму.
Заподіяння твором шкоди здоров\’ю та моральності населення також робить протизаконним оприлюднення (випуск в світ) такого твору.
Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, крім випадків, встановлених ЦК України та іншим законом. У разі смерті автора його правонаступники мають право на опублікування твору, якщо це не суперечить волі автора.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code