Науково-практичний коментар до ст. 446 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 446 Цивільного кодексу України

Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
 
1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом.
 
Коментар:
 
Строковість – невід\’ємна риса майнових авторських прав. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір визначений у ст. 446 ЦК України. Цей строк становить усе життя автора і сімдесят років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом.
Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через сімдесят років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через сімдесят років після оприлюднення твору, застосовується загальний строк чинності майнових авторських прав.
Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і сімдесят років після смерті останнього співавтора.
У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.
Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом сімдесяти років після їх реабілітації.
Авторське право на твір, вперше опублікований протягом тридцяти років після смерті автора, діє протягом сімдесяти років від дати його правомірного опублікування.
Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить двадцять п\’ять років від часу, коли твір був вперше оприлюднений.
Строк дії авторського права після смерті автора та інші вищеперераховані строки, починаються від дня смерті автора чи з дня настання вищезазначених подій, але відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія.
Особисті немайнові права автора охороняються безстроково.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code