Науково-практичний коментар до ст. 447 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 447 Цивільного кодексу України

Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
 
1. Після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір він може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.
 
Коментар:
 
Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора.
Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися спеціальні відрахування до фондів творчих спілок України за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням. Реалізуючи зазначені повноваження, Кабінет Міністрів України прийняв постанову N 108 від 3 березня 1992 р. \”Про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів літератури та мистецтва\”.
 
1. Зі спливом строку чинності авторського права твір стає суспільним надбанням. Це означає можливість для всіх осіб безоплатного використання твору. Але Кабіне­том Міністрів можуть встановлюватись спеціальні відрахування до фондів творчих спілок за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням (ч. З ст. З0 Закону). Такі відрахування поки що не встановлені. Що стосується поста­нови Кабінету Міністрів «Про розміри відрахувань в фонди творчих спілок України за використання творів літератури та мистецтва» [271], то вона по суті встановлює податки, не передбачені Законом «Про систему оподаткування» [109], а тому не може застосовуватись.
2.   Вільне  використання  твору,   що  став  суспільним  надбанням,  не звільняє від обов\’язку зазначення авторства та забезпечення недоторканності твору. Але за­безпечення недоторканності в повному обсязі, як вона визначається в ст. 439 ЦК, навряд чи є можливим, оскільки спадкоємці мають право протидіяти лише «пе­рекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому по­сяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора» (ч. 1 ст. 439 ЦК; ч. 4 ст. 14 Закону). Таким чином, стає можливим супроводження твору без будь-якої згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code