Науково-практичний коментар до ст. 450 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 450 Цивільного кодексу України

Стаття 450. Суб\’єкти суміжних прав
 
1. Первинними суб\’єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. За відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення вважається особа, ім\’я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час передачі організації мовлення.
2. Суб\’єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону.
 
Коментар:
 
1. Коментована стаття визначає первинних та похідних суб\’єктів суміжних прав. Первинними суб\’єктами є особи в яких майнові та немайнові права інтелектуальної власності виникають вперше на підставі факту здійснення виконання, створення фонограми, відеограми чи передачі мовлення. До таких осіб належать виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. У цивільному законодавстві існує презумпція, що первинним суб\’єктом суміжних прав, за відсутності доказів іншого вважається особа, ім\’я або найменування якої зазначено у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи упаковці, а також під час передачі організації мовлення. Дана презумпція може бути спростована у судовому порядку.
2. Виконавцем відповідно до ст. 1 Закону України \”Про авторське право і суміжні права\” визнається актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів. Виконавцями творів можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства незалежно від віку. Залежно від сфери мистецької діяльності виконавець може мати особливу назву – актор, співак, музикант, танцюрист.
Виробниками відеограм можуть бути фізичні або юридичні особи, які ініціювали і несуть відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього). Виробники відеограм є, як правило, комерційні організації, які завдяки спеціальному, обладнанню виробляють відеограми, трансляція яких здійснюється організаціями кабельного мовлення.
Виробник фонограми вважається фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків.
Організації мовлення як суб\’єкт суміжних прав бувають двох видів: організаціями ефірного мовлення або організаціями кабельного мовлення. Організацією ефірного мовлення є телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників). Організацією кабельного мовлення вважається телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою певного виду наземного, підземного чи підводного кабелю.
Оскільки суміжні права є похідними від авторських, то здійснення своїх прав виконавцями допускається за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб\’єктів авторського права. Виробники фонограм, виробники відеограм повинні дотримуватися прав суб\’єктів авторського права і виконавців. У свою чергу, організації мовлення повинні дотримуватися прав суб\’єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм та відеограм.
3. Лише первинним суб\’єктам суміжних прав належать особисті немайнові права на створені результати. Так, виконавець твору має право: а) вимагати визнання того, що він є виконавцем твору; б) вимагати, щоб його ім\’я або псевдонім зазначалися чи повідомлялися у зв\’язку з кожним його виступом, записом чи виконанням (у разі, якщо це можливо); в) вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.
Виробник фонограми, виробник відеограми має право зазначати своє ім\’я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі використання фонограми (відеограми).
Організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв\’язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення.
4. Суб\’єктами суміжних прав можуть бути також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону. До таких осіб належать спадкоємці та інші законні або договірні правонаступники. Зокрема, до спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм, виробників відеограм та організацій мовлення переходять майнові права, зокрема виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти будь-якій особі використовувати виконання, фонограми, відеограми, публічно сповіщати, а також право на одержання винагороди у межах встановленого строку дії майнових прав інтелектуальної власності на об\’єкти суміжних прав.
5. Особливим суб\’єктом авторських та суміжних прав є організації колективного управління, тобто неприбуткові організації, що здійснюють управляння на колективній основі майновими правами суб\’єктів авторського права та суміжних прав.
Організації колективного управління виконують від імені суб\’єктів авторського права та суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень наступні функції: а) погодження з особами, які використовують об\’єкти авторського права чи суміжних прав, розмір винагороди під час укладання договору; б) укладання договорів про використання прав, переданих в управління; в) збір, розподіл і виплата зібраної винагороди за використання об\’єктів авторського права та суміжних прав суб\’єктам авторського права і (або) суміжних прав, правами яких вони управляють, а також іншим суб\’єктам прав відповідно до чинного законодавства; г) вчинення інших дій, передбачених чинним законодавством, необхідних для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі можливість звернення до суду за захистом прав суб\’єктів авторського права чи суміжних прав відповідно.
Особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов\’язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі. Так, згідно ст. 43 Закону України \”Про авторське право і суміжні права\” допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників.
Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм) і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Державним департаментом інтелектуальної власності (далі – Держдепартаментом) уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління основі договорів. Одержана від уповноваженої організації винагорода розподіляється відповідною організацією колективного управління у таких пропорціях: виконавцям – 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) – 50 відсотків.
Наразі в Україні лише формується система ефективно діючих організацій колективного управління авторськими та суміжними правами. До таких організацій можна віднести державне підприємство \”Українське агентство з авторських та суміжних прав\”, Всеукраїнське об\’єднання суб\’єктів авторських і суміжних прав \”Оберіг\” та інші. Реєстр організацій колективного управління веде Державний департамент інтелектуальної власності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code