Науково-практичний коментар до ст. 451 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 451 Цивільного кодексу України

Стаття 451. Виникнення суміжних прав
 
1. Право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту першого його здійснення.
2. Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту її вироблення.
3. Право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення.
4. Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.
 
Коментар:
 
1. Для виникнення та здійснення суміжних прав чинне законодавство не вимагає дотримання будь-яких формальностей. Права на виконання, фонограми чи відеограми виникають на підставі факту здійснення відповідного звуко- або відеозапису. Суміжні права виникають внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, відеограми, оприлюднення передачі організації мовлення.
На відміну від об\’єктів патентного права виконанням, фонограмам, відеограмам та програмам організаціям мовлення надається правова охорона з моменту їх першого здійснення. Реалізація суміжних прав також не потребує проведення будь-яких додаткових процедур реєстрації чи патентування як підстави засвідчення факту створення об\’єкта правової охорони.
2. Виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед громадськості на законних підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з трьох елементів:
– латинська літера \”P\”, обведена колом;
– імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права;
– рік першої публікації фонограми (відеограми).
Згідно ст. 46 Закону України \”Про телебачення і радіомовлення\” під час трансляції телепередач телерадіоорганізація використовує логотип, тобто фірмовий, торговий знак у формі будь-якої комбінації позначень (слів, літер, цифр, зображувальних елементів, комбінацій кольорів), що придатна для вирізнення програм чи передач однієї телерадіоорганізації від іншої або інші вихідні дані (найменування, позивні, емблему тощо).
В чинному законодавстві діє презумпція, що за відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми чи відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.
Незважаючи на те, що коментована стаття вказує на виникнення суміжних прав з моменту першого здійснення виконання, вироблення фонограми чи відеограми та першого здійснення передачі організації мовлення, слід враховувати, що згідно ст. 456 ЦК України перебіг строку чинності майнових прав на зазначені об\’єкти спливає через п\’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, опублікування фонограми чи відеограми або першого здійснення передачі організації мовлення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code