Науково-практичний коментар до ст. 453 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 453 Цивільного кодексу України

Стаття 453. Використання виконання
 
1. Використанням виконання є:
1) доведення виконання до відома публіки під час його здійснення;
2) записування (фіксування) виконання під час його здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;
3) пряме чи опосередковане відтворення запису виконання будь-яким способом та у будь-якій формі;
4) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису виконання;
5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання;
6) забезпечення засобами зв\’язку можливості доступу будь-якої особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.
2. Використанням виконання є також інші дії, встановлені законом.
 
Коментар:
 
1. Чинне законодавство надає широкі можливості виконавцю щодо здійснення ним дій, пов\’язаних з виконанням твору. Насамперед, виконавець вправі самостійно виконувати, тобто доводити до відома публіки, певний твір. Виконавцеві належить право оприлюднення, тобто здійснення за згодою автора чи суб\’єкта суміжних прав дій, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.
Передбачені змістом коментованої статті права виконавця деталізуються у ст. 39 Закону України \”Про авторське право і суміжні права\”.
2. Виконавець має право дозволяти чи забороняти іншим особам: публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір); фіксацію у фонограмах чи відеограмах своїх раніше незафіксованих виконань; відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у фонограмі чи відеограмі, чи за їх згодою, але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду; розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі права власності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали дозволу виробнику фонограми (виробнику відеограми) на її подальше відтворення; комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюдження виконань, здійсненого виробником фонограми (відеограми) або за його дозволом; розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв\’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.
Виконавець може надати дозвіл на використання свого виконання в аудіовізуальному творі. Проте, у цьому випадку він повинен передати організації, яка здійснює виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру аудіовізуального твору майнові права на виконання, якщо інше не передбачено договором. Якщо виконавець під час першої фіксації виконання дозволить виробнику фонограми чи виробнику відеограми її подальше відтворення, вважається, що він передав виробнику фонограми чи відеограми виключне право на розповсюдження фонограм, відеограм і їх примірників способом першого продажу. При цьому виконавець зберігає право на одержання справедливої винагороди за зазначені види використання свого виконання через організації колективного управління або іншим способом.
3. Майнові права виконавців можуть передаватися іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконань, територія, на яку розповсюджуються передані права тощо. Визначені договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені КМ України \”Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об\’єктів авторського права і суміжних прав\” від 18.01.2003 р. N 72.
4. Законодавством встановлені обмеження майнових прав виконавців. Зокрема, допускається використання виконань, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, якщо відтворення виконань здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень. Проте, право на відтворення, не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України та за суб\’єктами суміжних прав зберігається право на справедливу винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників. Таке використання об\’єктів суміжних прав без згоди суб\’єктів суміжних прав є можливим лише за умови дотримання особистих немайнових прав суб\’єктів авторського права і виконавців.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code