Науково-практичний коментар до ст. 454 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 454 Цивільного кодексу України

Стаття 454. Використання фонограми, відеограми
 
1. Використанням фонограми, відеограми є:
1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі відеограми, фонограми;
2) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;
3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;
4) забезпечення засобами зв\’язку можливості доступу будь-якої особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею.
2. Використанням фонограми, відеограми є також інші дії, встановлені законом.
 
Коментар:
 
1. Законодавець наділив виробників фонограм і відеограм значним обсягом майнових прав, що закріплені у ст. 454 ЦК України та деталізуються у ст. 40, 42 – 43 Закону України \”Про авторське право і суміжні права\”.
Насамперед, виробникам фонограм і відеограм належать виключні права на їх використання в будь-якій формі, включаючи право на отримання винагороди за кожний вид використання фонограми або відеограми.
До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом; розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх примірників шляхом першого продажу або іншої передачі права власності; комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми чи відеограми або за їх дозволом; публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників через будь-які засоби зв\’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором; будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм; ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та їх примірників з метою їх поширення серед публіки.
Крім передбачених законодавством форм використання фонограм та відеограм до прав їх виробника слід віднести його можливість дозволяти чи забороняти їх відтворення, у тому числі у цифровій формі і в цифровому середовищі та шляхом розміщення фонограми чи відеограми в електронному середовищі (в тому числі у Всесвітній мережі).
Зазначені права надають можливість виробникам фонограм і відеограм забезпечити необхідний захист їх звуко- і відеозаписів від несанкціонованих відтворень іншими особами. Водночас, якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди. Проте у цьому випадку право здавання таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно правом виробника фонограми (відеограми).
2. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм можуть передаватися іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання фонограми (відеограми), розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору, строк використання фонограми (відеограми), територія, на яку розповсюджуються передані права та інші умови. Розпорядження майновими правами на фонограми та відеограми здійснюється на підставі договорів, встановлених главою 75 ЦК України. Майнові права виробника фонограми чи відеограми, який є юридичною особою, можуть бути також передані іншій особі у порядку універсального правонаступництва внаслідок ліквідації юридичної особи – суб\’єкта суміжних прав.
3. Законом встановлюються обмеження майнових прав на використання фонограм та відеограм. Зокрема, без згоди виробників фонограм та відеограм, фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах чи відеограмах, але з виплатою винагороди, допускається пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників шляхом публічного виконання фонограми або її примірника чи публічна демонстрація відеограми або її примірника, публічного сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір або публічного сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, по проводах.
Збирання винагороди за таке використання фонограм та відеограм і контроль за їх правомірним використанням здійснюються уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Держдепартаменту, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code