Науково-практичний коментар до ст. 455 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 455 Цивільного кодексу України

Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення
 
1. Використанням фонограми, відеограми є:
1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі відеограми, фонограми;
2) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;
3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;
4) забезпечення засобами зв\’язку можливості доступу будь-якої особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею.
2. Використанням фонограми, відеограми є також інші дії, встановлені законом.
 
Коментар:
 
1. Організації ефірного та кабельного мовлення як суб\’єкти суміжних прав, як правило, безпосередньо не здійснюються діяльність по створенню результатів творчості. Їх основною функцією являється публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль чи кабелю, тобто створення можливостей для сприйняття творчого результату необмеженою кількістю осіб одночасно у різних місцях. Проте створення нових радіо- і телевізійних передач потребує значних матеріальних затрат, на відміну від можливості їх подальшої ретрансляції, тому законодавство надає захист першому здійсненню такого публічного сповіщення шляхом фіксації комплексу майнових прав організацій мовлення.
2. Організацій мовлення мають виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції; б) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення; в) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом (ст. 41 Закону України \”Про авторське право і суміжні права\”). Коментована стаття ЦК України розширює перелік встановлених Законом повноважень організацій мовлення, відносячи до кола їх майнових прав також можливість дозволяти чи забороняти відтворення запису передачі (програми) організації мовлення.
Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався.
3. Чинним законодавством встановлені випадки обмеження майнових прав організацій мовлення. Зокрема, допускається використання програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди суб\’єктів суміжних прав, якщо відтворення зазначених об\’єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень; право на відтворення, не поширюється на експорт відтворених програм мовлення за межі митної території України; за суб\’єктами суміжних прав зберігається право на справедливу винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників. Дане право на використання об\’єктів суміжних прав без згоди організацій мовлення є можливим лише за умови дотримання особистих немайнових прав суб\’єктів авторського права і суміжних прав.
Майнові права організації мовлення можуть передаватися іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір і порядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються передані права, тощо. Майнові права організації мовлення можуть бути передані іншій особі також у порядку універсального правонаступництва внаслідок ліквідації юридичної особи – організації мовлення. Організаціям мовлення належить право на одержання винагороди за будь-яке використання, створених ними об\’єктів суміжних прав.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code