Науково-практичний коментар до ст. 465 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 465 Цивільного кодексу України

Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
 
1. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.
2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.
3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.
4. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.
5. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п\’ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.
 
Коментар:
 
1. На відміну від Закону України \”Про охорону прав на винаходи і корисні моделі\” (ст. 28) та Закону України \”Про охорону прав на промислові зразки\” (ст. 20), що закріплюють дію прав інтелектуальної власності від дати публікації відомостей про видачу патенту ЦК України встановив дату початку перебігу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок – дату, яка настає за датою їх державної реєстрації. Відповідно до ст. 253 ЦК України перебіг строку починається із наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов\’язано його початок. Тому чинність майнових прав інтелектуальної власності на об\’єкти патентного права починається з дати, наступної за датою державної реєстрації таких об\’єктів.
. Частина друга коментованої статті містить правило про можливість встановлення умов тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід до набрання ними чинності. Зокрема, відповідно до ст. 21 Закону України \”Про охорону прав на винаходи і корисні моделі\” з моменту опублікування відомостей про заявку заявнику в обсязі формули винаходу надається тимчасова правова охорона.
На підставі тимчасової правової охорони заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Проте зазначене право може бути реалізоване заявником тільки після одержання патенту.
Вищий господарський суд в своєму оглядовому листі від 14.02.2007 р. N 01-8/78 звертає увагу на те, що тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, і тому несанкціоноване використання об\’єкта винаходу після подання відповідної заявки є порушенням прав суб\’єкта майнових прав.
Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.
3. Закон України \”Про охорону прав на винаходи і корисні моделі\” визначає 20 річний строк дії патенту України на винахід, що відраховується від дати подання заявки до Держдепартаменту. Строк дії патенту на винахід, об\’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується встановлений збір.
Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель. Строк дії патенту на секретний винахід і патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу або корисної моделі, але не може бути довшим від визначеного строку дії охорони винаходу чи корисної моделі.
4. Законом України \”Про охорону прав на промислові зразки\” встановлений 10-річний строк дії патенту на промисловий зразок, що діє від дати подання заявки до Держдепартаменту і може бути продовженим за клопотанням власника патенту, але не більш як на п\’ять років.
На відміну від зазначеного Закону п\’ята частина коментованої статті містить положення іншого змісту, фіксуючи норму, що строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п\’ятнадцять років від дати подання заявки. Враховуючи, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ст. 4 ЦК України), слід визнати строк чинності патенту на промисловий зразок в 15 років від дати подання заявки.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code