Науково-практичний коментар до ст. 467 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 467 Цивільного кодексу України

Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
 
1. У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об\’єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

2. Якщо у зв\’язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об\’єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

 

Коментар:

 

1. На відміну від торговельних марок, правова охорона яких встановлюється на 10 років та щоразу може бути продовжена ще на зазначений період, строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок, вказані у ст. 465 ЦК України не можуть бути продовжені. У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об\’єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою.

2. Законодавством встановлений перелік випадків дострокового припинення чинності майнових прав на об\’єкти патентного права. Проте, якщо у зв\’язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об\’єктів, такі збитки підлягають відшкодуванню особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.
 
3. Право на використання засвідчених патентом винаходів, корисних моделей та промислових зразків після припинення майнових прав на них має будь-яка фізична або юридична особа.

4. Частина 2 ст. 467 ЦК не виключає пред\’явлення вимоги про визнання недійс­ними відмови від патенту,  рішення про припинення дії патенту та запису про це у Реєстрі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code