Науково-практичний коментар до ст. 468 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 468 Цивільного кодексу України

Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
 
1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.
 
Коментар:
 
1. Підставами для дострокового припинення дії патенту є відмова патентовласника або несплата збору за підтримання чинності патенту. Якщо у зв\’язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об\’єктів, такі збитки підлягають відшкодуванню особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.
2. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено за заявою колишнього патентовласника у разі встановлення такої можливості чинним законодавством. Так, річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Проте річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту та майнових прав на винахід, корисну модель або промисловий зразок відновлюється.
3. Будь-яке посягання на права власника патенту тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України. На вимогу власника патенту таке порушення має бути припинено, а порушник зобов\’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Крім патентовласника вимагати поновлення порушених прав може також особа, яка придбала ліцензію.
Правовими актами передбачений достатньо широкий арсенал засобів захисту прав на винахід та корисну модель у разі їх порушення, оспорювання чи невизнання, який включає можливість захисту порушеного права в адміністративному і судовому порядку, відшкодування моральної шкоди і упущеної вигоди.
Зокрема, суди відповідно до їх компетенції розв\’язують, спори про авторство на винахід абр корисну модель, встановлення факту їх використання, встановлення власника патенту, порушення прав власника патенту, укладання та виконання ліцензійних договорів, право попереднього користування, компенсації та інші спори, пов\’язані з об\’єктами патентних прав.
Власник патенту може вимагати поновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності у судовому порядку.
 
Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі передбачено стосовно ви­падків, коли їх чинність припинена у зв\’язку з несплатою річного збору за під­тримання чинності патенту. У таких випадках чинність майнових прав інтелек­туальної власності припиняється з першого дня року, за який не сплачено збір. Але впродовж 12 місяців з цього дня можлива сплата збору, що на 50 відсотків перевищує встановлений розмір збору. За таких умов чинність патенту віднов­люється (абзац четвертий ч. 2 ст. 32 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [117]). Такі ж правила встановлені ч. 2 ст. 24 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [55], але стосовно промислових зразків встановлено строк 6 місяців, протягом якого (після припинення чинності патенту) можлива сплата збору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code