Науково-практичний коментар до ст. 469 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 469 Цивільного кодексу України

Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними
 
1. Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
 
Коментар:
 
1. Патент на винахід чи корисну модель може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі або промислового зразку умовам патентоздатності; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог щодо патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах; г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
У судовому порядку патент на промисловий зразок може бути визнано недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
При визнанні патенту чи його частини недійсними Держдепартамент повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.
2. Оскільки патент на корисну модель видається за результатами формальної експертизи, то з метою визнання його недійсним будь-яка особа може подати до Держдепартаменту клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Негативний висновок кваліфікаційної експертизи щодо умов патентоздатності корисної моделі не означає автоматичне визнання патенту недійсним. Він може бути визнаний недійсним лише у судовому порядку. У такому випадку висновок кваліфікаційної експертизи не буде мати наперед встановленої сили та розцінюватися судом разом з іншими доказами по справі.
Вищий господарський суд України у своїх рекомендаціях від 29.03.2005 N 04-5/76 \”Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов\’язаних із захистом права інтелектуальної власності\” вказує, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету; наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці. Розгляд справи про визнання патенту недійсним передбачає проведення судової експертизи щодо патентоспроможності відповідного технічного рішення на дату подання заявки або на дату пріоритету.
При цьому, як зазначається в оглядовому листі Вищого господарського суду від 14.02.2007 р. N 01-8/78 висновок спеціаліста з питань, зокрема, розробки та виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, наданий поза межами проведення судової експертизи, не є експертним, а тому не може бути прийнятий судом як висновок експерта.
3. У випадку визнання патенту недійсним права, що випливають з державної реєстрації вважаються такими, що не набрали чинності, а отже всі подальші дії з патентом з моменту його видачі не мають чинності. Тому патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code