Науково-практичний коментар до ст. 472 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 472 Цивільного кодексу України

Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
 
1. Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом.
2. Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носієві.
3. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.
 
Коментар:
 
1. Правова охорона компонуванню інтегральної мікросхеми надається шляхом його державної реєстрації. Вона здійснюється шляхом подання заявки до Держдепартаменту та її перевірки відповідно до процедури встановленої Законом \”Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем\” та підзаконними актами. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки до Держдепартаменту або від дати першого використання топографії ІМС.
Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носієві. Правова охорона не поширюється на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію ІМС. Об\’єктом правової охорони виступає сама ІМС, зображена на відповідному матеріальному носієві.
2. Особа, яка бажає зареєструвати топографію ІМС подає до Держдепартаменту заявку на реєстрацію. Така заявка на може бути подана двома і більше особами. За дорученням заявника заявку на реєстрацію може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу. Іноземці та особи без громадянства, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України подають заявку на реєстрацію топографії ІМС через представника у справах інтелектуальної власності – патентного повіреного.
Заявка на реєстрацію топографії ІМС повинна стосуватися тільки однієї топографії інтегральної мікросхеми, складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію топографії ІМС, матеріали, що ідентифікують топографію ІМС та документ про сплату встановленого збору.
У випадку, якщо топографія ІМС не використовувалася до дати подання заявки, то з метою її ідентифікації до Держдепартаменту подаються в одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо топографії. У разі, якщо топографія ІМС використовувалася до дати подання заявки, то на реєстрацію разом із заявкою подаються зразки ІМС, що включають дану топографію, в такому вигляді, в якому її введено в оборот. У цьому разі заява повинна містити також відомості про дату, коли топографію ІМС вперше було використано, а матеріали – основні технічні характеристики зразка ІМС. Якщо подані матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, містять інформацію про будь-який шар топографії ІМС або його частину, яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що ідентифікують топографію ІМС, в закодованій формі.
Датою подання заявки є дата одержання Держдепартаментом належним чином оформленої заявки. Визначення дати подання заявки має достатньо важливе значення, оскільки дія свідоцтво про реєстрацію топографії ІМС пов\’язується законодавцем з датою подання заявки.
3. Після надходження заявки до Держдепартаменту відбувається її експертиза. У процесі її проведення заявник може вносити до заявки зміни, пов\’язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються в матеріалах заявки, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС. За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини.
Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.
Під час проведення експертизи: встановлюється дата подання заявки; визначається, чи є об\’єкт, що заявляється, топографією ІМС; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.
4. На підставі позитивного висновку експертизи Держдепартамент приймає рішення про реєстрацію заявленої топографії ІМС та про внесення до реєстру відповідних відомостей. Після реєстрації топографії ІМС будь-яка особа має право з ними ознайомитися та одержати відповідно до свого клопотання виписку з реєстру щодо відомостей про топографію ІМС.
Одночасно з державною реєстрацією топографії ІМС здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про реєстрацію топографії.
Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк після реєстрації топографії ІМС. Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво і надсилається тому заявникові, адреса якого з цією метою зазначена у заяві, а при відсутності такого зазначення – першому заявникові за списком вказаних у заяві заявників.
Заявник може оскаржити рішення Держдепартаменту за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання відповідного рішення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code