Науково-практичний коментар до ст. 473 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 473 Цивільного кодексу України

Стаття 473. Суб\’єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
 
1. Суб\’єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:
1) автор компонування інтегральної мікросхеми;
2) інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом.
 
Коментар:
 
1. Суб\’єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є автор інтегральної мікросхеми та інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом.
2. Автор є первинним суб\’єктом права інтелектуальної власності на топографію інтегральної мікросхеми. Автором завжди є фізична особа, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено ІМС. Не можуть бути авторами юридичні особи, навіть, якщо вони фінансували створення ІМС та роботодавці автора. Творцеві надається першочергове право на одержання свідоцтва та комплекс особистих прав на створений ним об\’єкт інтелектуальної власності. Зокрема, автору належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.
Якщо топографія ІМС створена спільною творчою працею декількох осіб, тобто у співавторстві, то всі співавтори мають однакові права на реєстрацію топографії ІМС, якщо інше не передбачено угодою між ними. Не вважаються співавторами, особи, що не внесли творчого внеску у створення топографії ІМС. Тому особам, які при створенні топографії ІМС надавали авторові лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту, але не внесли особистого творчого вкладу у створення топографії ІМС, право авторства не належить.
У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів Держдепартамент за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, а також авторів, не зазначених у заявці як такі, вносить зміни до відповідних документів.
3. Якщо топографію ІМС створено у зв\’язку з виконанням службових обов\’язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, то право на реєстрацію топографії ІМС й усі права, що випливають з реєстрації, має роботодавець автора топографії ІМС або його правонаступник, за умови, що трудовим договором не передбачено інше.
Автор топографії ІМС, створеної у зв\’язку з виконанням службових обов\’язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, зобов\’язаний подати роботодавцю письмове повідомлення про створену ним топографію ІМС разом з матеріалами, що відображають топографію ІМС досить ясно і повно. Якщо роботодавець чи його правонаступник протягом чотирьох місяців від дати одержання такого повідомлення не подасть заявки до Держдепартаменту чи не прийме рішення про збереження топографії як конфіденційної інформації, про що він зобов\’язаний повідомити письмово автора, то право на реєстрацію топографії переходить до автора.
У разі коли роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії ІМС чи на збереження її як конфіденційної інформації, автор має право на винагороду відповідно до економічної цінності топографії та іншої вигоди, яку одержав чи міг би одержати роботодавець чи його правонаступник. Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і роботодавцем, яка укладається не пізніше чотирьох місяців від дати одержання роботодавцем повідомлення. Можливі спори з даного приводу між автором та роботодавцем підлягають вирішенню у судовому порядку.
4. Крім автора та роботодавця суб\’єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є їх правонаступника за договором чи законом. При цьому, слід враховувати, що особисті немайнові права на компонування ІМС належать лише автору. Всі інші суб\’єкти можуть володіти лише майновими правами на зазначений об\’єкт інтелектуальної власності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code