Науково-практичний коментар до ст. 475 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 475 Цивільного кодексу України

Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
 
1. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.
2. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми спливає через десять років, що відліковуються від дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом порядку.
 
Коментар:
 
1. Законодавство України розрізняє дату чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС та дату початку перебігу строку дії майнових прав інтелектуальної власності на таке компонування. Відповідно до змісту коментованої статті майнові права на компонування ІМС є чинними з дати, наступної за дату їх державної реєстрації, проте строк чинності даних прав починає перебіг з дати подання заявки на компонування ІМС. Такий законодавчий підхід пов\’язаний з тим, що майнові права на топографії ІМС можуть належати лише власнику правоохоронного документа, що видається за результатами експертизи топографії та її державної реєстрації (свідоцтва), тому їх дія не може виникати раніше прийняття рішення Держдепартаменту про реєстрацію заявленої топографії ІМС. Надана правова охорона власнику зареєстрованої топографії ІМС спрямовується не лише на майбутнє, у разі порушення його прав іншою особою протягом періоду розгляду заявки та проведення державної експертизи, правоволоділець може забезпечити їх захисту у судовому чи адміністративному порядку. Дане право, однак, буде чинним лише після державної реєстрації заявленої топографії ІМС.
2. Закон України \”Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем\” інакше визначає строк чинності майнових прав на топографії ІМС. Відповідно до ст. 4 зазначеного Закону виключне право на використання топографії ІМС засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії ІМС. Свідоцтво діє протягом десяти років від дати подання заявки до Держдепартаменту або від дати першого використання топографії ІМС. Таке перше використання топографії ІМС може бути здійснене у період, що не перевищує 2 років до дати подання заявки на реєстрацію топографії. У разі перевищення вказаного строку вважається, що топографія втрачає свою оригінальність, а, отже, не може отримати правову охорону як об\’єкт інтелектуальної власності. Закон у ст. 5 містить положення, згідно якого на визнання топографії ІМС оригінальною не впливає розкриття інформації про неї автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання заявки на реєстрацію цієї топографії ІМС не перевищує двох років.
Таким чином, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми згідно Закону може спливати через десять років від дати подання заявки або від першого використання ІМС, що може бути здійснене у період до двох років до дати подання такої заявки.
3. Перша частина коментованої статті передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є чинними за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Проте наразі Закон України \”Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем\” не містить положень щодо підтримання чинності майнових прав на топографію інтегральної мікросхеми. У сфері інших об\’єктів промислової власності власник правоохоронного документа повинен сплачувати річні збори за підтримання чинності майнових прав, що випливають із факту державної реєстрації результату технічної творчості. Однак, Порядок сплати зборів за дії, пов\’язані з охороною прав на об\’єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою КМ України від 23.12.2004 р. N 1716, не містить розмірів ставок за підтримання чинності свідоцтва на зареєстровану топографії ІМС. Тому чинність свідоцтва на топографію ІМС діє протягом 10 років та не пов\’язана з обов\’язком щорічної сплати зборів за підтримання у силі майнових прав інтелектуальної власності на топографію.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code