Науково-практичний коментар до ст. 476 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 476 Цивільного кодексу України

Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
 
1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.
 
Коментар:
 
1. ЦК України та Закон України \”Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем\” визначають дві групи підстав припинення суб\’єктивних прав на компонування ІМС – у результаті припинення дії свідоцтва та у випадку визнання його недійсним. Різниця між цими підставами полягає у тому, що у випадку визнання свідоцтва недійсним права, що випливають з державної реєстрації топографії вважаються такими, що не набрали чинності. У разі дострокового припинення його дії майнові права інтелектуальної власності припиняються на майбутнє, тобто правова охорона зареєстрованої топографії до моменту дострокового припинення чинності свідоцтва зберігає юридичну силу.
2. Основною підставою дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС є відмова власника свідоцтва від належного йому комплексу прав. Така відмова допускається у разі, якщо у договорі, укладеного власником свідоцтва з третьою особою не передбачене інше. Заява володільця свідоцтва з повідомленням про припинення прав подається до Держдепартаменту, який вносить відповідні зміни до Державного реєстру топографій інтегральних мікросхем. У цьому випадку відмова набуває чинності з моменту внесення відповідних змін до реєстру. У разі заподіяння шкоди іншій особі у зв\’язку з відмовою від прав на топографію колишній власник зобов\’язаний відшкодувати заподіяні такою відмовою збитки.
3. Інших підстав дострокового припинення чинності майнових прав на топографію ІМС законодавство не містить. У перспективі норми щодо припинення прав на топографії інтегральних мікросхем можуть конструюватися законодавцем за аналогією до підстав припинення прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
Слід враховувати, що Закон України \”Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем\” передбачає видачу примусових ліцензій у зв\’язку з невикористання топографії. Зокрема, у випадку, якщо зареєстрована топографія ІМС не використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії ІМС було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію ІМС, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію ІМС від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС. Проте, факт видачі примусової ліцензій не призводить до дострокового припинення майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code