Науково-практичний коментар до ст. 477 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 477 Цивільного кодексу України

Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
 
1. У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.
2. Якщо у зв\’язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на його використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.
 
Коментар:
 
1. Майнові права інтелектуальної власності діють протягом певного, визначеного законодавством часу. У цьому сенсі правовий режим охорони компонувань інтегральних мікросхем суттєво не відрізняється від механізму охорони інших об\’єктів промислової власності. Тому факт припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на топографію ІМС у результаті припинення дії свідоцтва або відмови власника надає правову можливість будь-якій особі здійснювати вільне та безоплатне використання топографії.
Свідоцтво на зареєстровану топографію ІМС діє протягом десять років від дати подання заявки до Держдепартаменту або від дати першого використання топографії ІМС. Після спливу даного строку, а також у випадку дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС будь-яка фізична або юридична особі вправі вільно використовувати такий об\’єкт. Винятки із зазначеного принципу можуть бути встановлені спеціальним законодавством, які, однак, наразі відсутні.
2. Суб\’єкт права інтелектуальної власності на компонування ІМС має право надати дозвіл на його використання іншою особою згідно ліцензійного договору на умовах виключної, одиничної або невиключної ліцензії. Такий договір укладається у простій письмові формі та припиняє свою чинність у визначений ним термін. При цьому строк ліцензійного договору не може перевищувати строку чинності виключного майнового права на позначений у договорі об\’єкт інтелектуальної власності. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об\’єкт, але не більше ніж на п\’ять років.
У випадку дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, ліцензіату можуть бути завдані значні збитки. Тому друга частина коментованої статті містить положення про відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням чинності виключних майнових прав на компонування ІМС особою, яка надала дозвіл на його використання. Договором чи законом можуть встановлюватися винятки із даної норми.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code