Науково-практичний коментар до ст. 478 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 478 Цивільного кодексу України

Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
 
1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.
 
Коментар:
 
1. Коментована стаття передбачає можливість відновлення достроково припинених майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС. З цією метою особа, якій дані права належала подає заяву до Держдепартаменту у встановленому законодавством порядку. Проте чинний Закон України \”Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем\” не містить правових положень, що стосуються підстав та процедури відновлення чинності прав інтелектуальної власності на топографію ІМС.
2. Відсутність законодавчо встановленого порядку відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС ускладнює застосування норми ст. 478 ЦК України. Водночас, компетентний державний орган при вирішенні даного питання вправі за аналогією (ст. 8 ЦК України) вправі використовувати встановлену Законами \”Про охорону прав на винаходи і корисні моделі\” та \”Про охорону прав на промислові зразки\” процедуру відновлення майнових прав на запатентовані об\’єкти.
3. Порушенням прав суб\’єкта зареєстрованої топографії ІМС тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника прав на зареєстровану топографію ІМС таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов\’язаний відшкодувати власнику прав заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника зареєстрованої топографії ІМС може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
Захист прав на топографію ІМС здійснюється у судовому, адміністративному та неюрисдикційному порядках. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв\’язку з використанням топографії ІМС. Суди відповідно до їх компетенції розв\’язують, зокрема, спори про: авторство на топографію ІМС, встановлення факту використання топографії ІМС, встановлення власника свідоцтва, порушення прав власника свідоцтва, укладання та виконання ліцензійних договорів, компенсації тощо.
Вищий господарський суд України у рекомендаціях від 10.06.2004 N 04-5/1107 \”Про деякі питання практики вирішення спорів, пов\’язаних із захистом прав інтелектуальної власності\” зазначає, що свідоцтво на топографію інтегральної мікросхеми видається фізичній особі незалежно від того, чи має ця особа статус суб\’єкта підприємницької діяльності. Тому якщо поданий позов про визнання свідоцтва недійсним стосується прав та охоронюваних законом інтересів фізичних осіб, які не мають статусу суб\’єкта підприємницької діяльності, провадження у відповідних справах підлягає припиненню з огляду на непідвідомчість таких спорів господарському суду.
Законодавством передбачений достатньо широкий арсенал засобів захисту прав на компонування ІМС у разі їх порушення, оспорювання чи невизнання, який включає можливість захисту порушеного права в адміністративному і судовому порядку, відшкодування моральної шкоди та упущеної вигоди. Власник свідоцтва на топографію також може вимагати поновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності у судовому порядку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code