Науково-практичний коментар до ст. 480 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 480 Цивільного кодексу України

Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми
 
1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала компонування інтегральної мікросхеми в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано компонування інтегральної мікросхеми або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
 
Коментар:
 
1. Як і у сфері правової охорони інших об\’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей промислових зразків та торговельних марок) законодавство про охорону прав на компонування ІМС регламентує право попереднього користувача на таке компонування. Право попереднього користувача є одним із видів обмежень майнових прав власника свідоцтва на топографію ІМС, що крім ст. 480 ЦК України також передбачається ч. 4 ст. 17 Закону України \”Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем\”.
2. Зміст права попереднього користувача на компонування ІМС охоплює, насамперед, можливість управомоченого суб\’єкта, який до дати подання заявки або до дати пріоритету добросовісно використовував компонування інтегральної мікросхеми або здійснив значну і серйозну підготовку для подібного використання, на безоплатне продовження такого використання.
Правомочність використання суб\’єкта попереднього користувача топографії ІМС надає йому можливість здійснювати: копіювання топографії ІМС; виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС; ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.
При цьому, ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію ІМС оригінальною.
Для виникнення права попереднього користувача необхідна наявність сукупності умов: 1) добросовісності використання компонування інтегральної мікросхеми, тобто, попередній користувач не знав та міг знати про створення та реєстрацію іншою особою тотожного компонування ІМС; 2) використання компонування інтегральної мікросхеми почалося до дати пріоритету або має місце здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання. У разі виникнення спору факт \”значимості\” та \”серйозності\” підготовки до використання незареєстрованої топографії для підтвердження права переднього користувача необхідно доводити у судовому порядку. 3) використання незареєстрованого компонування має місце в межах території України.
3. Коментована стаття передбачає лише право попереднього користувача на безоплатне продовження використання незареєстрованого компонування ІМС, але не надає йому права заборонити таке використання іншою особою та надавати чи передавати іншим особам права на такий об\’єкт.
За загальним правилом право попереднього користувача не може бути об\’єктом цивільного обороту. Законодавство містить лише єдиний виняток із даного правила, сформульований у ч. 2 ст. 480 ЦК України. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою, в яких було використано незареєстроване компонування інтегральної мікросхеми. Відчуження права попереднього користувача також можливо з частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано компонування інтегральної мікросхеми або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code