Науково-практичний коментар до ст. 503 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 503 Цивільного кодексу України

Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення
 
1. Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:
1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
2) право на використання географічного зазначення;
3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.
2. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать окремим суб\’єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення, встановлюються законом.
 
Коментар:
 
1. До прав інтелектуальної власності на географічне зазначення відносяться право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням, право на використання географічного зазначення та право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.
2. Закон до обсягу прав власника свідоцтва на право використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару відносить право: а) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару; б) вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права; в) вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.
Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, згідно ст. 17 Закон України \”Про охорону прав на зазначення походження товарів\” визнається нанесення його на товар або на етикетку; нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі; запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.
Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні. Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовується обведена овалом абревіатура (НМП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: \”Зареєстрована в Україні назва місця походження товару\”. Для попереджувального маркування географічного зазначення походження товару застосовується обведена овалом абревіатура (ГЗП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: \”Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару\”.
3. Особливістю конструкції суб\’єктивного права на географічне зазначення є відсутність правомочності розпорядження. Суб\’єкт права на географічне зазначення не вправі його передати чи надати іншими особам. З іншого боку, право на використання географічного зазначення потенційно мають всі виробники, які у межах відповідного графічного району здійснюють виробництво продукції, якісні властивості якої відповідають обумовленим реєстрацією параметрам. Тому право на географічне зазначення за своєю природою не є виключним.
Власник свідоцтва також не має права забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано географічне зазначення.
Крім прав, режим правової охорони географічних зазначень передбачає покладення на управомоченого суб\’єкта обов\’язку забезпечувати відповідність якості, особливих властивостей та характеристик товару, що виробляється, їх опису у відповідному реєстрі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code