Науково-практичний коментар до ст. 504 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 504 Цивільного кодексу України

Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення
 
1. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.
 
Коментар:
 
1. Право на географічне зазначення діє безстроково. Воно чинне з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється протягом всього часу збереження характеристик товару, позначених зазначенням.
На відміну від дії права на географічне зазначення, свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання географічного зазначення, діє протягом 10 років від дати подання заявки та може бути пролонговане на відповідний період.
2. Закон України \”Про охорону прав на зазначення походження товарів\” передбачає використання двох термінів, що вказують на втрату зазначенням правової охорони: \”припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення\” та \”визнання реєстрації недійсною\”. У випадку припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення чинність права на зазначення припиняється на майбутнє, тобто використання зазначення до моменту припинення охорони є цілком правомірним. У разі визнання реєстрації недійсною правова охорона кваліфікованого зазначення знака вважається такою, що не набрала чинності, а, отже, використання зазначення починаючи з моменту реєстрації є незаконним.
3. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару визнається недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації цього зазначення. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього зазначення.
Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару або права на використання цього зазначення вважаються такими, що не набрали чинності. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони.
4. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару.
Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов\’язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється також у зв\’язку з припиненням правової охорони цього зазначення в країні походження.
Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинено: а) за рішенням суду у зв\’язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у реєстрі, від дати, встановленої судом; б) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва; в) у разі подання власником свідоцтва заяви про відмову від права на використання цього зазначення – з дня офіційної публікації відомостей; г) у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва.
5. Захист порушених чи оспорюваних прав на географічне зазначення здійснюється судом. Суди відповідно до їх компетенції розв\’язують спори про правомірність реєстрації географічного зазначення, встановлення факту використання географічного зазначення, порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання географічне зазначення, щодо компенсації та інші спори.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code