Науково-практичний коментар до ст. 518 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 518 Цивільного кодексу України

Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов\’язанні
 
1. Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов\’язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.
2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов\’язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент пред\’явлення йому вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій обов\’язок до пред\’явлення йому вимоги новим кредитором, – на момент його виконання.
 
Коментар:
 
Заміна кредитора у зобов\’язанні за загальним правилом не впливає на його зміст. Отже права боржника щодо нового кредитора залишаються такими саме, як і його права щодо первісного кредитора. А саме, боржнику надається право висувати проти вимоги нового кредитора ті ж саме заперечення, які він мав проти первісного кредитора. Це можуть бути зустрічні вимоги до первісного кредитора, заперечення, пов\’язанні із простроченням первісного кредитора, наявністю обставин непереборної сили тощо. Обсяг та зміст заперечень боржника визначається на момент одержання ним письмового повідомлення про заміну кредитора. Отже, якщо до моменту одержання боржником такого повідомлення обставина, на якій ґрунтувалося заперечення боржника, зникла (наприклад, закінчилася дія непереборної сили), він не може висувати відповідні заперечення новому кредитору. Окремим випадком збереження прав боржника в разі заміни кредитора є, передбачене ст. 603 ЦК, право боржника пред\’явити проти вимоги нового кредитора свою зустрічну вимогу до первісного кредитора.
Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора, обсяг його заперечень визначається на момент пред\’явлення йому вимоги новим кредитором. Тобто на момент, коли боржник фактично дізнався про заміну кредитора у його зобов\’язанні.
Якщо боржник, якого не повідомили про заміну кредитора, до пред\’явлення йому вимоги новим кредитором виконав свій обов\’язок на користь старого кредитора, таке виконання буде вважатися належним (ч. 2 ст. 516 ЦК). В такому разі, проти вимоги нового кредитора боржник вправі виснути заперечення, які він мав на момент виконання. Тобто фактично в такому випадку боржник вправі не виконувати обов\’язок на користь нового кредитора.
 
Вимозі нового кредитора про виконання зобов\’язанняборжник може протиста­вити заперечення, які він мав проти первісного кредитора. Ці заперечення можуть ґрунтуватись не тільки на зобов\’язаннях, що виникли внаслідок договору, який став підставою зобов\’язання, права в якому перейшли до нового кредитора, а і на іншому зобов\’язанні, якщо законодавство не виключає припинення зобов\’язання зарахуванням. Важливо тільки, щоб право на такі заперечення виникло до отримання боржником письмового повідомлення про заміну кредитора (слід звернути увагу на те, що до ува­ги приймається тільки письмове повідомлення). Це правило ч. 1 ст. 518 ЦК логічно узгоджується з абзацем першим ч. 2 ст. 613 ЦК, що визначає межі права на заяву про зарахування зустрічних вимог.
Заперечення, які боржник міг протиставити вимозі первісного кредитора про виконання зобов\’язання, визначаються на момент пред\’явлення вимоги новим креди­тором або на момент виконання боржником зобов\’язання на користь первісного чи нового кредитора до отримання від нього вимоги, якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code